Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Podobno Burmistrz Hećman żalił się, że Radny Zenon Wiszniewski żąda od niego informacji finansowych o spółkach miejskich, których burmistrz ani urząd miasta nie ma? Pisaliśmy o tym wcześniej w artykule: "Może przestanie marnować nasze pieniądze?"

Panie Burmistrzu Hećman, to Pan nie wie, co się dzieje w spółkach?

Z mocy prawa reprezentuje Pan, jako Burmistrz Miasta, Gminę Miasta Kętrzyn. Pan jako burmistrz odpowiada za podwyżki opłat, za niegospodarność, za marnotrawienie naszego wspólnego majątku? Może radny przypomni Panu, za co Pan pobiera kilkanaście tysięcy poborów, kilometrówki, diety i inne "wynagrodzenia"....?

 

Kętrzyn, dnia 2017-09-11

Zenon Wiszniewski

Radny Rady Miejskiej w Kętrzynie

Ul. M. C. Skłodowskiej 9 m. 2

 

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn

W ramach dostępu do informacji publicznej, proszę o informacje o kontrolach przeprowadzanych w spółkach miejskich, w okresie ostatnich trzech lat, przez Burmistrza Miasta i Urząd Miasta Kętrzyn oraz kontrolach, w których uczestniczyli lub będą uczestniczyć pracownicy urzędu miasta:

1. Nazwa spółki.

2. Data kontroli.

3. Temat kontroli.

4. Organ kontrolujący.

5. Osoby kontrolujące.

W zestawianiu proszę o uwzględnienie kontroli rozpoczętych i planowanych w tym roku.

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści