Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Nawiązując do podatków – mówił burmistrz Niedziółka [Link do wypowiedzi tutaj] - to pan, panie przewodniczący, pewnie otrzymał, nie wiem czy wszyscy radni miasta otrzymali, pismo dzisiaj od Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie. Ja mówię, że do podatków powinniśmy podchodzić ostrożnie i nie nadużywać czyjegoś autorytetu, lub kogoś, lub zdania.  W tym piśmie oni, cech rzemiosł różnych pisze do mnie i z kopią do pana przewodniczącego, że:

 „W związku z odczytaniem pisma pana Stanisława Kulasa, na ostatniej sesji Rady Miasta, odnośnie stanowiska wszystkich przedsiębiorców w Kętrzynie, w sprawie podatków od nieruchomości, Zarząd Cechu informuje, że nie udzielał ww. panu żadnego upoważnienia do wyrażania stanowiska i opinii w imieniu rzemieślników, odnośnie podatków od nieruchomości. Stanowisko rzemieślników zostało przedstawione obecnym na posiedzeniu Zarządu Cechu, w dniu 17 grudnia 2020, burmistrzowi miasta panu Ryszardowi Niedziółce oraz przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Kętrzyn panu Marianowi Toruńskiemu. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy za optymalizacja podatków w odniesieniu do sytuacji finansowej miasta. Cech jest otwarty na dyskusje w zakresie podatków lokalnych.

Nie szafujmy podatkami. Nie szafujmy tym, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Ja myślę, że ta dyskusja wróci w przyszłym [2021] roku a dzisiaj już nie ma sensu, bo nie podnieśliśmy podatków i koniec.

KBC

PS Burmistrz Niedziółka powiedział: „nie podnieśliśmy podatków”. To jest nadużycie ze strony burmistrza, ponieważ to Rada Miejska nie podniosła podatków. Niedziółka wnioskował o podwyższenie podatków i przekonywał do tego radnych. Działał na niekorzyść mieszkańców i przedsiębiorców. 

Jeżeli Niedziółka chciał podnosić podatki, to niech nie opowiada: „nie podnieśliśmy podatków”. To jest wprowadzanie mieszkańców w błąd.

PPS Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym i Statutem Miasta Kętrzyn piszemy i mówimy: „Rada Miejska w Kętrzynie” a nie jak mówi burmistrz Niedziółka: „Rada Miasta Kętrzyn”. To wyrażenie można uznać za usprawiedliwione w wypowiedziach mieszkańców i rzemieślników, ale w wypowiedzi burmistrza miasta? Powinien się burmistrz dokształcić: przeczytać statut i ustawę, aby używać prawidłowej nazwy.

PPPS Komentarz pana Stanisława Kulasa, do pisma odczytanego przez burmistrza, w następnym tekście.

 

 

 

Spis treści