Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Spółdzielcy złożyli prawidłowo wniosek o odwołanie prezesa na Częściowe Walne Zgromadzenia.

"Wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” o odwołanie Pana Arkadiusza K. z funkcji prezesa i członka zarządu Spółdzielni, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Uzasadnienie:

Podczas pełnienia funkcji prezesa spółdzielni Pan Arkadiusz K. doprowadził do wielu nieprawidłowości działających na szkodę członków spółdzielni. Podwyższył opłaty eksploatacyjne, co zwiększyło koszty spółdzielców. Toleruje nieprawidłowe obciążanie mieszkańców za ogrzewanie mieszkań? Ukrywa przed członkami spółdzielni protokół komisji do spraw ogrzewania? Nie wykonał zaleceń tej komisji a spółdzielcy płacą opłaty za „wirtualne” ogrzewanie, które nie jest dostarczane? Spowodował powiększenie opłat o fundusz na wymianę dwa razy droższych wodomierzy. Spowodował podwyższenie o ponad 8 % opłaty na fundusz remontowy. Nie wykonuje remontów potrzebnych członkom spółdzielni? Swoim działaniem powodował straty w spółdzielczej telewizji KTK? Upoważniamy członków naszej spółdzielni do przedstawienia dodatkowego uzasadnienia na walnym zgromadzeniu."

Nie ma jednak tego wniosku w ogłoszeniu i stronie internetowej spółdzielni. Niektórzy twierdzą, że nawet gdy prezes nie dostanie absolutorium to dalej będzie rządził? Dlatego, że nie będzie głosowany wniosek o jego odwołanie? Można wyobrazić sobie sytuację gdy na pierwszym częściowym walnym dostanie absolutorium ale na następnych już nie? I co wtedy? Gdyby wniosek o odwołanie był głosowany od pierwszego walnego to prezes byłby odwołany od razu. Ale gdy nie będzie głosowany, to on będzie opóźniał następne walne, przez kilka miesięcy, aby jak najdłużej pobierać swoje wynagrodzenie w wysokości 11 000 zł miesięcznie?

Czym dla niektórych osób jest nasza spółdzielnia?

Jest jednak sposób. Każdy członek spółdzielni ma prawo zgłosić, do porządku obrad lub po głosowaniu absolutorium, wniosek o odwołanie prezesa nawet wtedy, gdy na pierwszych walnych to absolutorium uzyska! Wnioski trzeba składać na każdym walnym aż do ostatniego!

  

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

 

 

Spis treści