Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kosze na śmieci

edukacja czy propaganda?

Tomasz Komorowski, Radny Rady Miejskiej w Kętrzynie złożył interpelację do burmistrza Niedziółki, podczas sesji Rady Miejskiej, 30-12-2021r. 

 

Interpelacja/zapytanie

 Na podstawie art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację w sprawie kosztów i zasad rozmieszczania nowych koszy na śmieci w mieście Kętrzyn.

 Miasto Kętrzyn nie należy do najbogatszych gmin w Polsce i według mojej oceny powinno roztropnie dysponować posiadanymi środkami finansowymi. Dbanie o edukację ekologiczną mieszkańców naszego miasta powinno być oparte na doświadczeniu i potrzebie w połączeniu z zasadą gospodarności. 

 Czy takie nowe kosze na śmieci to jakaś nowa potrzeba, czy raczej moda i chęć pokazania się, czy też przesadna promocja? Ilość i rozmieszczenie zamontowanych nowych koszy na śmieci na terenie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego jest zastanawiająca. Dlaczego w takim samym zagęszczeniu nie montuje się tych koszy na terenie ulicy Wojska Polskiego, W. Jagiełły, B. Chrobrego, I. Daszyńskiego, F Chopina, S. Batorego i wielu innych ulic w naszym mieście?

 Przecież większa część mieszkańców naszego miasta chciałaby mieć chociaż jeden taki kosz na swojej ulicy. Taki jeden kosz na każdej ulicy, w mojej ocenie, miałby większy sens edukacyjny. Każda ulica w mieście jest ważna i nie można jej mieszkańców wykluczać z edukacji ekologicznej.

Proszę, o informację:

1. Jaki jest koszt ustawienia jednego nowego kosza do segregacji śmieci (koszt kosza oraz koszt jego zamontowania)?

2. Ile takich nowych koszy zakupiono?

3. Kto opracował i kto zatwierdził plan rozmieszczenia nowych zakupionych koszy na śmieci rozmieszczanych w mieście Kętrzyn?

4. Jakie były ustalone zasady rozmieszczania nowych koszy na trenie miasta?

5. Dlaczego te kosze ustawione są przeważnie w okolicach Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i w tak dużym zagęszczeniu (kosz od kosza około 100 metrów)?

6. Ile kosztowało postawienie wszystkich nowych koszy na terenie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego?

7. Czy przewiduje się ustawianie takich koszy na terenie całego miasta czy tylko w jego wąskim centrum?

 

Dlaczego zamieszczamy tą interpelację? Ponieważ burmistrz publikuje interpelacje z dużym opóźnieniem. Radny Komorowski interweniował już wcześniej w tej sprawie.

Burmistrz Niedziółka odpisał wtedy radnemu, że ma kłopoty z edycją cyfrową zapytań.

Niedziółka miał wcześniej kłopoty z matematyką przy wyliczaniu cen śmieci.

Miał kłopoty, gdy zapomniał o przetargu i stracił 14 milionów dofinansowania.

Ma kłopoty z mówieniem prawdy.

Niedziółka w styczniu kończy 65 lat.

Może przy tej ilości kłopotów czas na emeryturę?

 

 

 

Spis treści