Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Burmistrz zawnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Rada Miejska ma podjąć stanowisko w sprawie zawarcia ugody przed sądem pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a prywatnymi osobami, które poprzednio prowadziły przedszkola.

Te trzy prywatne osoby wysunęły teraz żądania zapłaty 70% swoich roszczeń. Twierdzą że „kiedyś dotacje były źle naliczane”.

3 mln 234 tys żąda Z.K. prowadząca wcześniej przedszkole „Krasnal”. 

2 mln 799 tys żąda A.K. prowadząca wcześniej przedszkole „Puchatek”.

4 mln 987 tys żąda J.M. prowadząca wcześniej przedszkole „Słoneczko”.

W propozycji uzasadnienia do ugody czytamy: „W ocenie Rady Miejskiej w Kętrzynie propozycja powódek złożona jako ostateczna jest niesatysfakcjonująca. Wobec powyższego Rada Miejska w Kętrzynie negatywnie zaopiniowała propozycję ugody”.

 

Komentarz KBC

Trzy prywatne osoby żądają ponad 11 mln zł.

Na każdego mieszkańca Kętrzyna (dorosłego i dziecko) wypada ponad 500 zł.

Czy Gmina Miejska Kętrzyn, czyli mieszkańcy Kętrzyna(1), mają zapłacić ze swoich podatków? Każdy z nas z własnej (miejskiej) kieszeni ma wyciągnąć 500 zł za siebie i po 500 zł za swoje dzieci?

Czy mamy zapłacić dla trzech osób, które chcą się dorobić na mieszkańcach, wykorzystując niejasne przepisy prawa?

(1) Mieszkańcy Kętrzyna są (z mocy prawa) wspólnotą samorządową. Mieszkańcy jako wspólnota samorządowa oraz terytorium miasta Kętrzyn stanowią Gminę Miejską Kętrzyn.

 

O sprawie nieuzasadnionych żądań pisaliśmy w tekstach:

Ciąg dalszy nastąpi...

 

 

 

 

Spis treści