Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

 

„Obwodnica” dla ubogich?

Burmistrz Niedziółka chwal się na Facebooku, że buduje obwodnicę. Tymczasem na stronie Gminy Ketrzyn wójt zamieścił mapy z planowanym przebiegiem

Budowy  drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn". https://gminaketrzyn.pl/aktualnosci/budowa-drogi-wojewodzkiej-stanowiacej-obejscie-miejscowosci-ketrzyn.html

Nie będzie żadnej obwodnicy z bezkolizyjnymi węzłami drogowymi. Zamiast obwodnicy jest planowana droga o długości 13 km, na której znajdować się będzie pięć skrzyżowań i pięć rond zwalniających ruch.

Średnio co 1,5 km samochody będą zwalniać a następnie przyśpieszać?

Którą drogę wybiorą samochody na trasie Mrągowo - Węgorzewo i Mrągowo - Giżycko. Krótszą przez miasto, czy dłuższą naokoło Kętrzyna?

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji http://siskom.waw.pl/aktualnosci.htm znajdują się opracowania, które mogą posłużyć do oceny tej „inwestycji” http://www.siskom.waw.pl/nauka-literatura.htm

  • Podręcznik dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych
  • Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych
  • Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Są tam informacje z zakresu drogownictwa   http://www.siskom.waw.pl/drogownictwo.htm zawierające omówienie rodzajów dróg i węzłów drogowych oraz minimalne odległości obiektów budowlanych od dróg publicznych.

Są informacje o wymaganiach dotyczących konsultacji społecznych i oceny oddziaływania na środowisko http://siskom.waw.pl/nauka-srodowisko.htm 

Na hałas komunikacyjny, zanieczyszczenie powietrza spalinami i pyłami narażeni będą mieszkańcy: Trzech Lip, Osiedla Willowego, Gnatowa i Osiedla Piastowskiego.

Zagrożone będą ptaki, płazy, gady i ssaki zamieszkujące Rozlewisko Wopławka. Zagrożona będzie roślinność i wody gruntowe rozlewiska.

Dlaczego nie było konsultacji społecznych dotyczących koncepcji przebiegu obwodnicy? Nie zapytano mieszkańców Kętrzyna i Gminy Kętrzyn co oni o tym sądzą?

Przecież od kilku lat jest znana wstępna koncepcja obwodnicy opracowana przez społecznika znanego jako „Pan M”. Koncepcja o wiele lepsza dla mieszkańców miasta.

Jaki bubel chce nam wcisnąć Niedziółka?

Czy mieszkańcy zagrożonych osiedli zaprotestują i sprzeciwią się niekorzystnej koncepcji przebiegu drogi?

PS

O obwodnicy Kętrzyna można przeczytać w tekstach:

Skąd przyjadą TIR-y?

Obwodnica mogłaby już powstać, ale...

Niedziółce TIR-y nie będą przeszkadzać.

Jednym głosowaniem przegrać wszystko? Cz.1

Kto skreślił obwodnicę Kętrzyna? DW592-Cz.3

TIR-y rozjadą Kętrzyn? DW592-Cz.2

Komunikacyjny ściek przez środek Kętrzyna? DW592 Cz.1

Populizm kontra obwodnica 

Kradzione, nie tuczy 

Jedna obwodnica, to wiele korzyści.

 

 

 

 

Spis treści