Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kiedy prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" wyjaśni, dlaczego nie publikuje dokumentów w internecie?

Czy mieszkańcy spółdzielni muszą brać dzień urlopu lub wolne godziny, aby zapoznać się z dokumentami swojej spółdzielni?

Dlaczego utrudniany jest dostęp do dokumentów? Co one ukrywają? Czego, przed wyborami, boi się zarząd i rada nadzorcza?

Zarząd i rada nadzorcza opłacani są z czynszu członków spółdzielni. Dlaczego nie wypełniają swoich obowiązków?

Jak poinformował nas członek spółdzielni Pan Stanisław Kulas spółdzielnia, po jego interwencji, opublikowała na stronie internetowej smpionier.pl część dokumentów:  Regulamin tworzenia i wydatkowania środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie oraz protokoły zarządu od 26 kwietnia 2016 r. do 7 lutego 2017 r.

Członek spółdzielni Stanisław Kulas, za naszym pośrednictwem, dalej pyta:

Dlaczego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” w Kętrzynie nie umieszcza na swoich stronach internetowych wymaganych prawem dokumentów? 

1. Protokołów zarządu z lutego, marca, kwietnia i maja 2017 roku.

2. Załączników do protokołów rady nadzorczej: uchwał i treści dokumentów, które były uchwalane. 

3. Sprawozdań finansowych z ostatnich lat w tym sprawozdania finansowego za 2016 rok.

4. Planu finansowego na 2017 rok. Plan został zatwierdzony przez zarząd i radę nadzorcza a członkowie spółdzielni nie mają do niego dostępu. 

Stanisław Kulas, imieniu mieszkańców spółdzielni, dalej żąda

Niezwłocznego opublikowania w internecie dokumentów. 

Wyjaśnienia przez zarząd i radę nadzorczą przyczyn braku publikacji dokumentów i przedstawienia tego wyjaśnienia na cząstkowych walnych zgromadzenia.

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści