Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

11 radnych odrzuciło "Petycję 

o zmniejszenie ceny odpadów"

27 października 2021 roku  mieszkanka Kętrzyna. Pani A.J.  złożyła Petycję o zmniejszenie ceny odpadów do burmistrza Niedziółki i Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Petycję  w sprawie zawyżonych opłat za segregowane odpady komunalne dla mieszkańców Kętrzyna podpisało 236 mieszkańców miasta.

Jednak 11 radnych od burmistrza zagłosowało za tym, że petycja jest bezzasadna i napisało:

1) 404 kg odpadów wyliczonych na 1 mieszkańca rocznie to tylko statystyczna dana wpisana w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna, która nie była brana do wyliczeń ustalających opłatę za odpady komunalne dla mieszkańców Kętrzyna.

KBC To nieprawda, ponieważ zawyżona ilość odpadów 404 kg na 1 mieszkańca, była poprzednio podstawą do obliczenia ceny odpadów, w listopadzie 2019 r.

2) Do wyliczeń stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę: - rzeczywistą ilość wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańców Kętrzyna; - faktycznie poniesione koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; - liczbę mieszkańców.

KBC To nieprawda, ponieważ do ilości wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańców Kętrzyna, doliczane są:

- odpady mieszkańców którzy nie nie są zameldowani lub nie złożyli deklaracji oodpadach.

- odpady przedsiębiorców, którzy nie złożyli lub zaniżyli deklaracje o odpadach.


Tej petycji mieszkańcy nie znajdą na stronie urzędu miasta. Czy burmistrz Niedziółka zabronił ją ujawniać?

Prawidłowe wyliczenie ceny za odpady komulane zostało przedstawione w tekście:

Wniosek o obniżenie opłat za odpady komunalne. 

O niesprawiedliwych cenach za odpady pisaliśmy również w tekstach:

Następna podwyżka za cudze śmieci? 

Protest Stowarzyszenia Mieszkańców przeciwko podwyżkom opłat. 

Śmieci znowu drożeją!

 

KBC Jak zmniejszyc cenę za odpady komunalne?

  Czy został nam już tylko ostatni sposób? 

  Odwołać burmistrza ze stanowiska i jego 11 radnych?

Stać ich na zawyżone opłaty za śmieci,

bo mają wysokie wynagrodzenia i diety?

 

 

 

 

Spis treści