Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Epilog...

 

Czasami spotykamy  osoby wykształcone, inteligentne, które potrafią dobrze i długo mówić. Przedstawiają wybrane przez siebie argumenty nie pozostawiając miejsca na wątpliwości. Prezentują głośno swoje stanowisko nie dopuszczając faktu, że mogą się mylić. Na jakikolwiek sprzeciw reagują złością i atakiem personalnym.

 

Fachowa literatura opisuje kliniczne objawy narcyzmu:

  • pretensjonalne poczucie własnego znaczenia (np. wyolbrzymianie osiągnięć, oczekiwanie bycia uznanym za lepszego),
  • zaabsorbowanie fantazjami o swoich nieograniczonych sukcesach, władzy, błyskotliwości, pięknie,
  • wiara, że jest się kimś „szczególnym” oraz wyjątkowym i że można być w pełni zrozumianym tylko przez innych „szczególnych” ludzi,
  • przekonanie, że powinno się zadawać jedynie z ludźmi czy instytucjami o szczególnym bądź wysokim statusie,
  • wymaganie nadmiernego podziwu,
  • poczucie wyjątkowych uprawnień, wygórowane oczekiwania co do szczególnie przychylnego traktowania i automatycznego podporządkowania się przez innych,
  • eksploatowanie innych, czyli wykorzystywanie ich do osiągnięcia swych celów,
  • brak empatii: niechęć do honorowania lub utożsamiania się z uczuciami i potrzebami innych,
  • częsta zazdrość o innych lub przekonanie, że inni są zazdrośni o nas lub zazdroszczą nam,
  • okazywanie arogancji i wyniosłych zachowań lub postaw.

Ile z tych 10 objawów narcyzmu obserwujemy u osób, które wybraliśmy do władzy samorządowej? Dlaczego wybieramy osoby o takich narcystycznych odchyleniach?

 

  Wszelkie podobieństwo do osób z naszego miasta jest nieplanowane i zupełnie przypadkowe a żadna z sytuacji nigdy się nie wydarzyła a nawet wydarzyć się nie mogła.

Anymon

Spis treści