Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Niedziółka, lekceważący radnych,

zasługuje na zaufanie?

Po nieudzieleniu wotum zaufania za 2019 r. Niedziółka wydzierżawił dwa dodatkowe przedszkola bez przetargu.  Dzisiaj trzy niepubliczne przedszkola prowadzi zarobkowo jedna osoba! Ile zarabia? Wcześniej rada miejska podjęła stanowisko zobowiązujące burmistrza do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Lecz burmistrz stanowisko rady miejskiej zlekceważył. Zlekceważył również wnioski dwóch wieloletnich pracownic tych przedszkoli, które z poparciem wychowawczyń i pracowników przedszkoli, wyrażały chęć ich prowadzenia i dzierżawy. W sprawie rażącego naruszenia zasad wydzierżawiania określonych w prawie lokalnym oraz w Ustawie Prawo Oświatowe wysłano już zawiadomienie do Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego [Link TUTAJ].

Niedziółka utracił 14 milionów 300 tysięcy dofinansowania. Stało się to kilka miesięcy, po nieudzieleniu wotum zaufania za 2019 r., Mimo straty burmistrz przez kilka miesięcy ukrywał to przed radnymi. Gdy Komisja Rewizyjna sporządziła Sprawozdanie z kontroli i odczytano je na sesji, prowadzący sesję radny M.T. z klubu burmistrza nie dopuścił do dyskusji. Jedna z radnych burmistrza M.G. krytykowała radnych. Pytała dlaczego interesują się utratą 14,3 milionów? Potem mówiła o wymianie piasku w piaskownicy? 

Zawiadomiono Prokuraturę Rejonową [Link TUTAJ]. W ocenie zawiadamiających burmistrz, jako funkcjonariusz publiczny, mógł popełnić przestępstwo polegające na niedopełnieniu obowiązków służbowych polegających na braku nadzoru nad realizacją umowy, którą podpisał. Nie nadzorował podległych mu urzędników, zaniechał nadzoru nad przebiegiem realizacji priorytetowych inwestycji drogowych, o bardzo dużej wartości, czym działał na szkodę interesu publicznego Gminy Miejskiej i wyczerpał znamiona czynu określone w art. 231 § 1 kodeksu karnego.

[Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.]

KBC

To bardzo poważne zarzuty. Gdyby Niedziółka pracował w firmie i narobił takich szkód, właściciel zwolniłby go dyscyplinarnie i dochodziłby odszkodowania. Jednak niektórzy z radnych zapowiedzieli, że udzielą wotum zaufania. Tych radnych zapytamy:

Jakich jeszcze szkód musi narobić Niedziółka aby ci radni zrozumieli, że Kętrzyn potrzebuje prawdziwego menadżera a nie nieudolnego showmena?

Dlaczego Niedziółka lekceważy obowiązki burmistrza? Dlaczego wprowadza radnych w błąd? Dlaczego doprowadził do pogorszenia warunków mieszkania w Kętrzynie?

 

Wszystkich radnych głosujących za wotum, zapytamy

o motywy i powody takiego  głosowania.

Zapytamy o poufne spotkania, rozmowy i obietnice.

Zobaczymy co odpowiedzą mieszkańcom Kętrzyna.

Jeżeli nie odpowiedzą opublikujemy pytania, 

aby mogli je zadać ich znajomi, sąsiedzi i mieszkańcy Kętrzyna.

 

 

 

 

 

Spis treści