Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Burmistrz mnie oszukał. Cz.4

 

Po wystąpieniu radnego Zbigniewa Nowaka, podczas 42 sesji rady miejskiej, w dniu 9 września 2021 r., głos poza kolejnością zabrał burmistrz Ryszard Niedziółka:

(wypowiedź z relacji wideo sesji rady miejskiej)

 - Tak, ja ... to rzeczywiście znowu kwieciste, takie bardzo wyraźne … wystąpienie i jeszcze do tego mówi pan, że ja pana oszukałem . Otóż nie panie Nowak, ja pana nie oszukałem[1] i jeśli pan nie rozumie jaka, jaka jest hierarhia kontroli w spółce. To jest spółka prawa handlowego normalna i tu są kontrolą dla i nie ... hierarchi jest rada nadzorcza[2]. I tak jak rada nadzorcza mi przedstawiła fakty, tak ja postąpiłem[3]. I żeby było jasne, e ... nie, proszę mi nie insynuować, że ... że oszukałem, ponieważ e ... te karty były takie czy inne[4]. Ten pan więcej tam nie pracuje. Ta sprawa została rozliczona wewnątrz spółki[5]. I, i więcej ja panu na ten temat mówił nie będę. I żeby było jasne, właściciel owszem ma prawo i musi nadzorować, ale nadzoruje najpierw rada a właściciel jest nad radą[6]. I to jest prawdziwa hierarhia jeśli chodzi o tego rodzaju rzeczy żebyśmy nie zapędzali się w to, że każdy ma prawo wejść, kontrolować i cokolwiek robić w tych spółkach[7]. To co wy robicie dzisiaj, też powiem jeszcze jedną rzecz, to co wy robicie, oczywiście macie prawo do pewnych dokumentów, o ile nie jest to tajemnica przedsiębiorstwa[8]. I nie ma tutaj w tej sprawie żadnego drugiego dna i proszę mi więcej tego nie insynuować[9].

 

Radny Zbigniew Nowak odpowiedział:

- Pana wypowiedź traktuję jako żart. W związku z powyższym, żeby sobie mieszkańcy wyrobili [opinię], przedstawię to prasie do opublikowania. Karty [drogowe], pismo pana i wszystko [co kontrolowałem].

 

Komentarz KBC

Tę chaotyczną i pełną nieprawdziwych słów wypowiedź burmistrza Niedziółki, radny Zbigniew Nowak podsumował jednym zdaniem: „Pana wypowiedź traktuję jako żart”

Czy to oznacza że burmistrz Niedziółka

jest człowiekiem niepoważnym i odpowiedzialnym?

(liczby w nawiasach odnoszą się do zdań w wypowiedzi Niedziółki, zaznaczonych indeksami górnymi o tej samej numeracji)

[1] Niedziółka zaprzeczył oskarżeniom radnego Nowaka mówiąc: „ja pana nie oszukałem”. Ale z dokumentów przedstawionych przez radnego wynika co innego.

Rada Nadzorcza w piśmie (z 22-06-2020 r.) do burmistrza Niedziółki napisała: „samochód pokonywał regularne trasy Kętrzyn - Martiany – Kętrzyn, tj. miejscowość w której zamieszkuje Prezes Zarządu”.

Rada Nadzorcza KTBS dołączyła ewidencje przebiegu za miesiące: marzec, kwiecień i maj sporządzone na podstawie kart drogowych i wskazań GPS.

Mimo tych jednoznacznych dokumentów Burmistrz Niedziółka napisał (07-07-2020 r.) do radnego Nowaka: „stwierdzono, że samochód służbowy używany był do celów służbowych” oraz „doniesienia medialne, na które Pan wskazuje w piśmie nie znajdują potwierdzenia”.

Panie burmistrzu! Kto napisał nieprawdę?

Rada Nadzorcza, czy pan?

Co wynika z dokumentów: kart drogowych i zapisów GPS?

[2]+[6]+[7] Niedziółka mówił coś, o jakiejś „hierarchi kontroli”, uprawnieniach i ograniczeniach dla innych osób. Jego słowa świadczą o braku znajomości Kodeksu spółek handlowych i Ustawy o samorządzie gminnym.

Zarząd spółki, rada nadzorcza i zgromadzenie wspólników to trzy niezależne organy spółki, z których każdy ma swoje obowiązki i uprawnienia. Każdy z tych organów ma obowiązek kontroli działania spółki. 

Właścicielem spółki jest Gmina Miejska Kętrzyn w skład której wchodzi wspólnota samorządowa składająca się z mieszkańców Kętrzyna.

Gminę reprezentuje na zgromadzeniu współników burmistrz. I odpowiada za wykonywanie obowiązków wspólników, przed mieszkańcami i radnymi miasta Kętrzyn.

Każdy radny ma prawo kontrolować spółkę, ponieważ jest to spółka Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Każdy mieszkaniec ma prawo kontrolowac spółkę w ramach dostępu do informacji publicznej.

Panie burmistrzu Niedziółka! Niech pan się nie kompromituje!

Następnym razem, nim pan coś powie, proszę przeczytać kodeks i ustawę.

Przeczytać ze zrozumieniem!

 

[3]+[4] Rada nadzorcza KTBS ustaliła fakty. Na podstawie kart drogowych i GPS sporządziła ewidencję przebiegu. Burmistrz radnemu Nowakowi udzielił odpowiedzi niezgodnej z faktami i ustaleniami Rady Nadzorczej.

Czy burmistrz Niedziółka przeczytał ustalenia Rady Nadzorczej ze zrozumieniem? Jeśli tak, to dlaczego nie zastosował się do faktów ustalonych przez Radę Nadzorczą KTBS? Jeśli ich nie zrozumiał, to dlaczego nie poprosił, aby mu wyjaśniono, co napisała Rada Nadzorcza?

[5] Co chciał wyrazić Niedziółka mówiąc o byłym prezesie A.M. „ten pan”? Niedziółka twierdzi, że „sprawa została rozliczona wewnątrz spółki”.

Czy to oznacza że „ten pan” A.M. zapłacił wszystkie koszty użytkowania samochodu wynoszące 950 zł miesięcznie.

Pytamy, czy zapłacił tylko za 3 miesiące, czyli 2850 zł, czy za cały okres swojego prezesowania, czyli około 16 000 zł?

Pytamy, czy w ogóle coś zapłacił?

Pytamy czy burmistrz zezwolił na użytkowanie samochodu służbowego na dojazdy z Martian do pracy w KTBS w Kętrzynie?

[8]+[9] Niedziółka mówił o „drugim dnie” i o „insynuacjach”. Nie wiadomo, co miał na myśli mówiąc „wy”. Nie wiadomo, jakie były prawdziwe motytywy powołania A.M. na prezesa KTBS. Jego zarządzanie zakończyło się oskarżeniami o mobing pracowników i aferą z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów przywatnych.

Czy Niedziółka ujawni „drugie dno” swoich decyzji w sprawie A.M.?

Jeżeli Niedziółka nie zezwolił "temu panu" A.M. na używanie samochodu do celów prywatnych, to dlaczego koszty leasingu i serwisu pokrywała spółka KTBS?

Czy Niedziółka wyegzekwuje koszy używania służbowego samochodu na dojazdy z Martian do KTBS w Kętrzynie?  

Czy niedziółka wyjaśni, dlaczego oszukał radnego Zbigniewa Nowaka?

 

Dokumenty przedstawione przez radnego znajdują się na stronach:

Burmistrz mnie oszukał. Cz.3

Burmistrz mnie oszukał. Cz.2

Burmistrz mnie oszukał. Cz.1

Czytaj również:

Siódme "Nie kradnij"

Prezes może wszystko?

 

ciąg dalszy nastąpi…

 

 

 

 

 

Spis treści