Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek o ukaranie kuratora

Punkty 4 i 5 wniosku

W punktach 4 i 5  wniosku o wydanie poleceń i ukaranie kuratora,  złożonego do Sądu rejestrowego KRS w Olsztynie, Stanisław Kulas wnioskował o:

4. Ukaranie grzywną kuratora Zygmunta Mierczaka za niepodejmowanie działań w celu powołania organów spółdzielni w tym zwołania pierwszego posiedzenia rady nadzorczej, która jest uprawniona do powołania zarządu Spółdzielni.

Zwołanie pierwszego posiedzenia jest możliwe i konieczne w związku z Postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Wydział I Cywilny, z dnia 21 listopada 2023 r., sygn. akt. I ACz 608//23, uprawomocniło się Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie – Wydział I Cywilny, z dnia 11 kwietnia 2023 r. akt I C 1026/22, oddalające wniosek powoda o zabezpieczenie roszczenia, w sprawie wstrzymania wykonalności uchwały, o wyborze Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie. Postanowienia zastały dołączone do wniosku o zmianę kuratora, jako załączniki nr 8 i 9, a znajdują się w sprawie o sygn. 2895/24/858 a także 2896/24/259.

 

5. Wydanie kuratorowi polecenia zwołania pierwszego posiedzenia rady nadzorczej Spółdzielni, alternatywnie wydanie zastępczego oświadczenia w przedmiocie zwołania pierwszego posiedzenia rady nadzorczej Spółdzielni w dniu 19 marca 2024 r.

 

 

 

 

Spis treści