Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kto unika wyboru rady nadzorczej w spółdzielni   mieszkaniowej? Cz.2

Krzysztof Głusiec, członek Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców "Mieszkam - Płacę - Wymagam", w dniu 15-04-2022 r. zapytał również Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie: 

2) Art. 83. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. 2021 poz. 1208 określa, że:

„3. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:

2) przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków.

4. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.”

Ustawodawca określił, że żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.

Jak powinno być udokumentowane żądanie 1/10 członków spółdzielni, aby spełniało wszystkie wymagane prawnie formalności? Żeby nie było kwestionowane. Jakie dane osobowe powinno zawierać żądanie? Jaka powinna być forma podpisów, czytelny czy nieczytelny?

Na jaki dzień przyjmuje się stan członków spółdzielni w celu wyliczenia 1/10 uprawnionych? Na koniec roku obrachunkowego? Stan podany w sprawozdaniu finansowym?

Stan członków spółdzielni jest wartością zmienną. Można poprzez uchwały zarządu zwiększać całkowitą liczbę członków.

 

Dr Jerzy Jankowski, Prezes Zarządu ZRSMRP w Warszawie, odpowiedział:

 

 

 

 

Spis treści