Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Uzupełnienie wniosku

do ZRSM RP oraz KRS

o zwołanie

Walnego Zgromadzenia

 

Kętrzyn, 03-10-2023 r.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

z siedzibą w Warszawie

oraz

Krajowa Rada Spółdzielcza z siedzibą w Warszawie

W załączeniu przesyłamy Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 2023-09-28, oddalające wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie o wpis zmian w KRS, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia walnego zgromadzenia w formie głosowania pisemnego.

Tym postanowieniem Sąd KRS ostatecznie stwierdził nieważność Uchwały nr 30/2023 Zarządu Spółdzielni ws. zarządzenia głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie.

Takie same stanowisko zajął wcześniej Sąd Okręgowy w Olsztynie w sprawie I C 862/23 wydając postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia (w załączeniu) poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 30/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, z dnia 05 czerwca 2023 r., w sprawie zarządzenia głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie.

Uzasadnienie stanowiska wynika ze zgromadzonych przez Sąd dokumentów i notatek.

W związku z tym zaszła konieczność pilnego zwołania Walnego Zgromadzenia. Ponieważ Zarząd Spółdzielni złośliwie odmawia zwołania zgromadzenia działając w ten sposób na szkodę spółdzielni, ponawiamy wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia przez ZRSM RP w Warszawie.

 

 

 

 

Spis treści