Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Napisał nieprawdę?

Cz. 1 z 4

Kto i w jakim celu? 

„Kto zwróci pieniądze za Powroźnika?” napisał Krzysztof Głusiec. Ten tekst zamieścił na portalu internetowym Kacper J. – jego znajomy, aktualnie obrońca prezesa Książka przed żądaniami członków Spółdzielni.

Tekst zawiera błędy, ale pomimo zwracanych uwag, Głusiec błędów nie poprawił.

Ponieważ portal blokuje nasze komentarze, wyjaśniamy tutaj nieprawdy napisane przez Głuśca, aby ustrzec Spółdzielnię przed konsekwencjami prawnymi.

Pierwszy błąd Głuśca.

Napisał, że stowarzyszenie zgłosiło do porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwały o odwołaniu poszczególnych członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie, którym nie udzielono absolutorium.”

Napisał Głusiec nieprawdę, ponieważ wniosek o uzupełnienie porządku obrad o odwołanie członków zarządu z powodu nieudzielenia absolutorium podpisało 22 członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier.

Pod poz. 21 znajduje się podpis Głuśca! Czyżby już zapomniał, pod czym się podpisywał?

Wniosek był i jest zgodny ze Statutem Spółdzielni, ponieważ:

W § 47 ust. 1 zdanie 1 zapisano:

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części walnego zgromadzenia mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie.

Natomiast W § 47 Statutu ust. 2 zdanie 2 zapisano:

Projekt zgłaszanej uchwały musi być poparty, przez co najmniej 10 członków

Ze Statutu wynika, że stowarzyszenie nie ma żadnej mocy prawnej do zgłaszania projektów uchwał. Uchwały były i są zgłaszane przez członków spółdzielni. 

 

Drugi, poważny błąd Głuśca.

Napisał, że Powroźnik nie jest członkiem zarządu, bo została podjęta uchwała o jego odwołaniu. Ta uchwała nie została zaskarżona, tak jak uchwały o odwołaniu Książka i Nahornej.

Znów napisał nieprawdę, ponieważ uchwała o odwołaniu członka zarządu D. Powroźnika nie została podjęta, ponieważ nie była głosowana podczas Częściowego Walnego Zgromadzenia Osiedla Moniuszki.

Skoro nie była głosowana, to zgodnie z § 46 ust 6 Statutu Spółdzielni nie mogła być podjęta, ponieważ;

Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia…

Pan Głusiec był obecny podczas Częściowego Walnego Zgromadzenia Osiedla Moniuszki. Widział i słyszał, jakie uchwały podejmowano.

Dlaczego więc Głusiec napisał nieprawdę, że Dariusz Powroźnik nie jest już członkiem zarządu Spółdzielni?

Czyżby „zapomniał”, że tego głosowania nie było?

Czy nie zna Statutu Spółdzielni Pionier? Jeżeli został wybrany do rady nadzorczej, to chyba przez ten czas zdążył już przeczytać Statut?

A może Głusiec chce wprowadzić takie zamieszanie w działaniach prawnych Spółdzielni, aby przedłużać sprawy sądowe? Kto na tym skorzysta??

KBC-SK

Ciąg dalszy nastąpi a w nim: kto i dlaczego zmanipulował protokół?  

 

 

 

 

Spis treści