Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

 

Kętrzyn, 2018-05-30

Krzysztof Głusiec

Ul. Królowej Bony 6 m 4

11-400 Kętrzyn

 

 

Pan Arkadiusz Książek

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

 

Do wiadomości

Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”

w Kętrzynie

 

Zarząd, do tej pory, nie udzielił pełnej odpowiedzi na moje pisma z dnia 10 listopada, 27 listopada 2017 r. i 15 stycznia 2018 r. w sprawie strat finansowych, wynikłych z niegospodarności w Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej, zwanej dalej KTK, w tym strat ujawnionych przez lustrację (kontrolę) przeprowadzoną przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.

 

W związku z tym, po raz czwarty pytam i żądam odpowiedzi:

Jaka jest kwota strat za 2017 r.?

Jaka jest kwota strat za pierwszy kwartał 2018 r.?

Jaka jest kwota strat za miesiąc kwiecień 2018 r.?

Czy był przetarg na prowadzenie KTK ?

Jaki był wynik przetargu na prowadzenie KTK  przez prywatną firmę z Olsztyna?

Czy Spółdzielnia uzyskała zgodę Rady Nadzorczej na zawarcie umowy z firmą prywatną z Olsztyna realizującą program ?

Jaka jest treść umowy z prywatną firmą z Olsztyna i jakie są w niej prawa i obowiązki SM Pionier? Kto płaci i za co?

Jaką kwotę uzyskała Spółdzielnia za udostępnienie koncesji i dostęp do sieci odbiorców – mieszkańców naszej spółdzielni ?

Kto remontował studio KTK, dla kogo, na czyje żądanie? Kto i ile za to zapłacił?

Czy był kupiony „program do montażu” od prywatnej firmy z Olsztyna prowadzącej KTK? Jaki program, jaka wersja i z którego roku? Za ile? Kto i dlaczego zdecydował o tym niegospodarnym zakupie?

Ile łącznie SM Pionier płaci prywatnej firmie z Olsztyna za programy KTK, tygodniowo i miesięcznie? Ile łącznie SM Pionier zapłaciła tej firmie od początku umowy?

Czy prawdą jest, że w banku są lub były lokaty pieniężne? Na jaką kwotę? Czy to prawda, że z odsetek od tych lokat są pokrywane straty KTK?

 

Dodatkowa działalność gospodarcza musi być prowadzona z zyskiem? Wszyscy na prowadzeniu telewizji osiągają zysk w tym zysk z reklam a Prezes Książek ponosi straty? Dlaczego stratami z powodu złego zarządzania KTK, przez prezesa Arkadiusza Książka, obciążani są spółdzielcy ? Dlaczego płacą za to także spółdzielcy, którzy nie oglądają KTK ? Dlaczego Rada Nadzorcza w tym jej przewodniczący tolerują takie straty finansowe i niegospodarność ?

Krzysztof Głusiec

Uwagi:

 

Po każdym zdaniu jest znak zapytania. Sprawdzić po napisaniu .

 

Przesłać e-mailem scan w formacie PDF, w treści proponuję napisać:

Przesyłam pismo żądające wyjaśnienia ujawnionych nieprawidłowości w Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Proszę o odwrotne potwierdzenie wpływu pisma na mój adres e-mailowy po otrzymaniu pisma”

Spis treści