Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kętrzyn, 2018-02-28

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Do wiadomości:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie


  W związku z ogłoszonym w dniu 22 lutego 2018 r. przetargiem TI/1-7/18 z dnia 21.02.2018 r., w imieniu mieszkańców budynku, żądam pilnego przesłania e-mailem lub dostarczenia listownie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierającej szczegółowy zakres robót, na remont klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Różanej 11 w Kętrzynie. Specyfikacja nie zostanie udostępniona innym osobom i będzie wykorzystana wyłącznie do weryfikacji zakresu robót, kontroli przetargu i kontroli wykonania robót.  

  Pomimo wielokrotnych pisemnych interwencji mieszkańców budynku zarząd spółdzielni nie uzgadnia z nami zakresu i technologi wykonywanych prac. Konsultacje to nie jest zbieranie podpisów, przez pracownika spółdzielni, bez przedstawienia zakresu prac, technologi i kosztów. Mieszkańcy wpłacają duże kwoty pieniężne na fundusz remontowy a dotychczasowe działanie zarządu spółdzielni, bez prawidłowych konsultacji z mieszkańcami, narusza nasze prawa i naraża nas na straty finansowe.
 
Stanisław
mieszkaniec budynku ul. Różana 11
Osiedle Sikorskiego w Kętrzynie
 
  Na poprzednie żądania mieszkańców, o których pisaliśmy w artykule "Spółdzielcy żądają remontów" prezes Książek odpowiedział odmownie. A. Książek nie chce pokazać mieszkańcom budynku zakresu robót remontowych. Dlaczego? Przecież mieszkańcy płacą spore pieniądze za swoje remonty. Jakie sprawy łączą A. Książka z wykonawcami robót?
 
  Czy my spółdzielcy dowiemy się, co ustalał prezes A. Książek na spotkaniach z wykonawcami?
 
Kiedy w spółdzielni będą takie schody do piwnic?
 
 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści