Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Radny  Komorowski  pyta,

Niedziółka NIE odpowiada.

Tomasz Komorowski, radny Rady Miejskiej w Kętrzynie, podczas 54 Sesji Rady Miejskiej, w dniu 28 kwietnia 2022 roku, złożył zapytanie do burmistrza miasta Ryszarda Niedziółki:

Na podstawie art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym, składam zapytanie w sprawie braku odpowiedzi na zapytania radnego do burmistrza miasta.

Już od pewnego czasu nie odpowiada pan na moje zapytania składane na piśmie podczas sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie. Według mojej oceny jest to naruszenie art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 21 pkt 5 Statutu Miasta Kętrzyna.

Otrzymane pismo, z dnia 15-04-2022 r., o znaku ZOS.0033.10.2022, kierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie Pana Dariusza Duczka, od zastępcy burmistrza miasta pana Macieja Wróbla, opatrzone pieczęcią "Z-ca Burmistrza Miasta", nie można traktować jako odpowiedź dla mnie, na moje zapytania do burmistrza miasta, ponieważ są to pisma pomiędzy tymi osobami.

Według mojej oceny termin ustawowy na udzielenie odpowiedzi radnemu, na zapytanie, nie został dochowany.

Poprzez takie działanie osłabia się zaufanie mieszkańców do organu wykonawczego jakim jest burmistrz miasta.

Wobec czego proszę o udzielenie informacji:

1. Dlaczego burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona nie udziela odpowiedzi na moje zapytania składane pisemnie podczas sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym oraz zgodnie ze Statutem Miasta Kętrzyna?

2. Kiedy udzieli mi pan odpowiedzi na moje zapytania złożone na sesjach Rady Miejskiej w Kętrzynie?

 

 

 

 

Spis treści