Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

W czasie sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie, w dniu 5 lipca 2017 r. Radny Zenon Wiszniewski poprosił o sprawozdania finansowe spółek miejskich:

"Spółki nadzorowane przez burmistrza miasta nieprawidłowo informują radnych i mieszkańców o swojej działalności i sytuacji finansowej, do czego są zobowiązane przepisami prawa. Ostatnie podwyżki ceny za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, podwyżka cen za ogrzewanie, wysokie opłaty za śmieci pokazują, że Burmistrz Krzysztof Hećman źle pilnuje interesów mieszkańców miasta i naraża ich na dodatkowe koszty.

Dlatego, w ramach dostępu do informacji publicznej, wnoszę o pilne dostarczenie pełnych sprawozdań finansowych spółek miejskich:

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
  2. Bilans
  3. Rachunek zysków i strat.
  4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym).
  5. Rachunek przepływów pieniężnych.

Proszę także o dostarczenie sprawozdania zarządu, sprawozdania rady nadzorczej i oceny opłacalności inwestycji zaplanowanych przez spółki.

Sprawozdania zostały już zatwierdzone przez burmistrza i złożone do sądu rejestrowego, więc nie ma powodu, aby ukrywać je przed mieszkańcami Mieszkańcy miasta mają pełne prawo do pilnowania spółek i  do tych informacji, bo to oni płacą na ich kosztowne  utrzymanie."

W odpowiedzi Burmistrz Hećman, w długim monologu, najpierw zaczął grozić sądem, zaczął wątpić w wiedzę radnego a następnie odsyłał radnego do KRS-u gdzie powinien znaleźć te sprawozdania. Potem chciał, aby radny radził, co ma robić. Następnie stwierdził: "sprawdzimy swoją wiedzę w zakresie spółek prawa handlowego".

Panie Burmistrzu, to że ma Pan wykształcenie prawnicze i dwie aplikacje powinno Pana zobowiązywać do wykonywania obowiązków zgodnie z przepisami i znajomością prawa. Chciał Pan rady to my Panu radzimy, jeśli Pan czegoś nie wie to niech Pan raczej milczy a nie wprowadza w błąd. Skrót KRS oznacza Krajowy Rejestr Sądowy, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Spółdzielczą ... . Oczywiście chodziło Panu o Krajowy Rejestr Sądowy, ale na stronach internetowych KRS https://ems.ms.gov.pl/  nie są zamieszczane sprawozdania finansowe! Sprawozdania te kętrzyńskie spółki składają w wersji papierowej do Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Czy radny musi jechać do Olsztyna, aby sprawdzić gospodarność kętrzyńskich spółek? W taki sposób utrudnia Pan dostęp do informacji publicznej?  Przecież Pan osobiście zatwierdzał te sprawozdania i wie, co w nich jest. Więc co i przed kim chce Pan ukryć?

Czy tak chciał Pan ukryć te niesprawiedliwe podwyżki opłat za wodę, ścieki i dostawy ciepła?

 

 

 

   Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści