Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kętrzyn, 2017-11-27

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

     W związku z informacją zamieszczoną na stronie internetowej kętrzyńskiego tygodnika http://ketrzynnews.pl/ i telewizji regionalnej http://retv.pl/ oraz brakiem informacji na stronie internetowej spółdzielni żądamy

1.  Ujawnienia treści porozumienia (umowy) zawartej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Pionier” w Kętrzynie a Telewizją Regionalną.

2.  Ujawnienia treści porozumienia (umowy) zawartej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Pionier” w Kętrzynie a KCK w Kętrzynie.

3.  Ujawnienia kwoty którą zapłaci Telewizja Regionalna dla Spółdzielni „Pionier” za dostęp do sieci odbiorców.

4.  Informacji czy [Telewizja Regionalna] pokryje straty i czy na takie dysponowanie majątkiem zarząd uzyskał zgodę rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Jednocześnie przypominamy że do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pismo z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie niegospodarności i poniesionych strat przy prowadzeniu KTK.

Krzysztof Głusiec 

      Kazimierz Domińczak

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści