Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Pechowa Ogrodowa,

miała być dawno gotowa.

 

20 grudnia 2021 roku, o godz. 13:17, burmistrz Niedziółka w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn zamieścił Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: „Budowa i przebudowa ulicy Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn”

Termin składania ofert: 10 stycznia 2022 roku godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 10 stycznia 2022 roku godz. 11:00

Ogłoszenie z załącznikami i mapami zawierało około 120 stron.

Zadano 9 pytań do ogłoszenia, na które udzielono odpowiedzi: 31 grudnia 2021 roku - 1 odpowiedź i 5 stycznia 2022 roku - 8 odpowiedzi.

 

Tego ogłoszenia nie zamieszczono na stronie internetowej Miasta Kętrzyn.

Nie ma go też na Faceboku Miasta Kętrzyn, na Facebooku Niedziółki i Wróbla.

 

KBC

Dlaczego na złożenie ofert, na tak duży przetarg o wartości wielu milionów, przeznaczono tylko 20 dni kalendarzowych? Jest to okres Świąt Bożego Narodzenia, Nowego roku i Trzech Króli.

Po odliczeniu świąt, niedziel i dni wolnych zostaje tylko 11 dni na przeanalizowanie dokumentacji i opracowanie oferty?

Dlaczego ogłoszenia nie umieszczono, na głównej stronie internetowej Miasta Kętrzyn, w widocznym miejscu, w zakładce "Dla Inwestorów"?

Czy Niedziółka chciał w taki sposób zniechęcić oferentów?

 

PS

Radna Helena Szymkiewicz na sesji 30 grudnia 2021 roku powiedziała:

Sztandarowa Ogrodowa

Miała być dawno gotowa.

Opóźnienie w przebudowie wynosi już ponad rok, a jej koszt będzie teraz większy, o inflację.

A wystarczyłoby tylko dopilnować terminu przetargu i nie utracić 14 milionów dofinansowania. Zrobić remont odtworzeniowy ulicy Ogrodowej. Byłoby szybciej i taniej. Mieszkańcy jeździliby już po ulicy bez dziur i zostałyby jeszcze pieniądze na remonty innych ulic

Ale tego nie potrafi ten burmistrz. On lansuje się na Facebooku, zajmuje wyborami burmistrza w Korszach, jeździ w delegacje z zastępcą Wróblem...

 

 

 

 

Spis treści