Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Jak Książek z prawnikiem Postanowienie Sądu ukrywali?

Z pełnomocnictwa Książka i Nahornej, radca prawny Paweł S., 8 sierpnia 2023 r., złożył do  Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej Sąd KRS)  wniosek o wykreślenie 3 pozostałych członków starej rady nadzorczej.

Przypomnijmy, że w 2023 roku najpierw zrezygnowali z członkowstwa w starej radzie Piskorz i Zalewski. Pozostało jeszcze 6 członków.

4 z nich chciało odwołać Książka i Nahorną. Jednak aby rada mogła obradować wymagana jest obecność 5 członków.

Lenkowski i Lisowski broniąc Książka przed odwołaniem nie przychodzili na posiedzenia rady. W proteście przeciwko bojkotowi Lenkowskiego i Lisowskiego zrezygnowało 3 następnych członków starej rady.

Wniosek o wykreślenie pozostałych 3 członków, w tym Lisowskiego i Lenkowskiego, został zgłoszony z protokołem sporządzonym przez notariusza z głosowania w Reszlu zawierającym wyniki głosowania z Kętrzyna Korsz i Reszla.

Dowiedział się o tym wniosku Stanisław Kulas, który wcześniej, w dniu 9 czerwca 2023 r., złożył do Sądu Okręgowego w Olsztynie pozew i uzyskał zabezpieczenie wstrzymania głosowania uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie 2023 r.

Zauważył, że do wniosku Spółdzielni nie dołączono pozostałych 2 protokołów notarialnych; z Kętrzyna i Korsz, oraz ważnych załączników do protokołu notarialnego.

W tych załącznikach 5 członków nowej rady nadzorczej powiadamiało notariusza o Postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie wstrzymania głosowania uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie 2023 r.

Przecież to jest wprowadzanie w błąd Sądu KRS – zauważył Stanisław Kulas. Dlaczego Książek ukrywa Postanowienie Sądu Okręgowego o wstrzymaniu głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia 2023 r.?

Stanisław Kulas niezwłocznie wysłał e-mail do Sądu KRS:

„W piśmie przewodnim ukryto fakt wstrzymania uchwały nr 30 przez SO w Olsztynie. Tym samym wniosek powinien być oddalony do chwili prawomocnego wyroku SO w Olsztynie.”

Do e-maila dołączył Postanowienie Sądu Okręgowego

Sąd KRS sprawdził Postanowienie i 17 sierpnia 2023 r., wysłał do SM Pionier wezwanie:

„Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wzywa pełnomocnika wnioskodawcy do

 

złożenia odpisu prawomocnego postanowienia uchylającego postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 16.06.2023 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I C 862/23 udzielającego zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności uchwały nr 30/2023 z dnia 05.06.2023 r.

 

przedłożonej wraz z wnioskiem, jako dowód zwołania walnego zgromadzenia skutkującego wygaśnięciem kadencji rady nadzorczej lub wskazania innego zdarzenia prawnego skutkującego upadkiem tego zabezpieczenia.

 

Jak wynika z ustaleń tutejszego sądu pełnomocnik reprezentuje wnioskodawcę przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w sprawie, w której zabezpieczenie to zostało udzielone.

 

Co teraz zrobi prezes Książek i jego prawnik Paweł S. skoro Sąd KRS złapał ich na ukrywaniu Postanowienia Sądu Okręgowego o wstrzymaniu głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia 2023 r.?

 

KBC

W jakim celu Książek polecił złożyć wniosek o wykreślenie 3 członków starej rady nadzorczej? Przecież stara rada i tak już nie obradowała?

Czy on chciał, po wprowadzeniu w błąd Sądu KRS, i wykreśleniu ostatnich 3 członków starej rady mówić, że Sąd KRS uznał w ten sposób prawomocność głosowania na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie 2023 r.?

Czy świadome ukrywanie przed Sądem KRS, Postanowienia Sądu Okręgowego podlega ukaraniu podobnie jak potwierdzenie nieprawdy?

 

 

 

 

Spis treści