Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

4 płatne funkcje dla (niby)opozycji? 

W jakim celu radni od Niedziółki zerwali koalicję z radnymi klubu PiS?

Dlaczego nagle zmieniła zdanie część radnych, tych od poprzedniego burmistrza, który przegrał z Niedziółką?

Za co radni dostali funkcyjne płatne stanowiska w radzie: przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego rady, przewodniczącego komisji skarg i wniosków?

Dlaczego zrobili to w adwencie, na dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia?

Czy przyczyną zerwania koalicji było głosowanie przeciw drastycznej podwyżce podatków?

Czy może przyczyną była kontrola utracenia przez Niedziółkę 14 milionów dofinansowania do remontów ulic? Przypominamy, że Niedziółka po stracie dofinansowania, ukrywał to przed radnymi i mieszkańcami przez kilka miesięcy.

Radni którzy przeszli na stronę Niedziółki dostali funkcyjne płatne stanowiska w radzie:

Radny Duczek dostał funkcję przewodniczącego rady miejskiej w miejsce odwołanego radnego Rafała Rypiny.

Radny Niedźwiedzki dostał funkcję wiceprzewodniczącego rady i jednocześnie przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

Radny Baranowski dostał stanowisko przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków i Petycji.

Natomiast:

Radny Abramowicz utrzymał funkcję wiceprzewodniczącego rady zamieniając przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej na przewodniczącego  Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych w miejsce Radnej Wioletty Czech.

Radni od Niedziółki obsadzą też podobno funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ale później, bo to już czwarta sesja na której nie wybrali Komisji Rewizyjnej.

Bezpośrednio po zakończeniu transmisji link do odtworzenia transmisji przestał działać (zdjęcie górne). Relacja wideo z 47 sesji została usunięta ze strony YouTube - Urząd Miasta Kętrzyn (zdjęcie dolne).

Dlaczego?

Ponieważ jest już po godzinach urzędowania (10-12-2021 r.,piątek, godz. 17:50), zapytamy o to na stronie Facebook Miasto Kętrzyn.

 

 

 

 

Spis treści