Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

W uzupełnieniu do wystąpienia na sesji, w dniu 28 marca 2019 r., mieszkaniec miasta pyta burmistrza?

1. Czy Burmistrz Miasta otrzymał pismo przedsiębiorcy T. P. z miasta O., który złożył ofertę na przegląd budynków w branży kominiarskiej, w wysokości 8,50 zł za jeden przewód kominowy?

2. Czy to prawda, że wybrana została oferta firmy „K.” z miasta O., która złożyła ofertę na przegląd budynków w branży kominiarskiej, w wysokości 12,40 zł za jeden przewód kominowy?

3. Kto pokryje różnicę w wysokości: 12,40 zł – 8,50 zł = 3,90 zł? Czy Spółka, czyli mieszkańcy budynków komunalnych i zarządzanych przez ..TBS? Czy zapłaci za to Gmina Miejska K......., czyli wszyscy mieszkańcy miasta, niezależnie od tego gdzie mieszkają?

4. Czy to prawda, że według pisma przedsiębiorcy T. P., straty przekroczą 50 000 zł?

5. Czy to prawda, że Burmistrz został powiadomiony o skierowaniu sprawy do prokuratury?

6. Jeżeli Burmistrz Miasta otrzymał takie pismo, to w ramach dostępu do informacji publicznej wnoszę o przesłanie, razem z odpowiedzią, kserokopii pisma, po wcześniejszym usunięciu w tym piśmie danych zgodnie z wymaganymi przepisami.

Ponieważ wybrana oferta jest podobno prawie o 50 % droższa, my też postaramy się dowiedzieć, jakie zasady rządzą przetargami w spółkach miejskich, i co w tej sprawie robi burmistrz?

Przecież powołał, swoich, członków rad nadzorczych?

Przecież sam, osobiście, reprezentuje gminę miejską na zgromadzeniu wspólników?

 

 

Spis treści