Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy treść drugiego pisma dotyczącego zakupu nieruchomości przez Spółkę "Komec". Pismo zostało dostarczone przed dokonaniem zakupu nieruchomości i po odpowiedzi spółki, że "pismo z dnia 13.03.2017 r. zostało przekazane pod obrady na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej."

Zespół redakcyjny

Kętrzyn 2017-03-22

Stanisław Kulas 

Mieszkaniec Kętrzyna

 

Rada Nadzorcza Spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o.

Do wiadomości: Zarząd Spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o.

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Rada Miasta Kętrzyn

W nawiązaniu do mojego pisma z dnia 2017-03-13, w którym wnioskowałem o przedstawienie Radzie Miasta i mieszkańcom, przed zakupem nieruchomości przez KOMEC, pełnej informacji zawierającej:

1) pełny opis zakupu nieruchomości (zadania inwestycyjnego) wraz z wyceną nieruchomości i uzasadnieniem,

2) analizę finansową inwestycji wraz ze źródłami finansowania,

3) analizę racjonalności i wykonalności inwestycji,

4) analizę wrażliwości projektu inwestycyjnego na: wpływy finansowe po zakończeniu inwestycji, koszty zmienne i koszty stałe,

5) wartość nadwyżki finansowej, stopy zwrotu i okresu zwrotu lub wielkości strat z tytułu inwestycji i sposobu ich finansowania w każdym roku użytkowania,

deklaruję moją bezpłatną i fachową pomoc dla spółki przy opracowaniu i weryfikacji biznes planu, koniecznego przy tym zakupie, ponieważ posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie:

Mam praktyczną znajomość sporządzania i oceny: projektów doradczych, projektów inwestycyjnych, analiz finansowo – rachunkowych, projektów ze względu na NPV i IRR, ryzyka i analizy wrażliwości projektów. (.......)

Jeżeli zaistnieje taka konieczność deklaruję także konsultacje specjalistów wykonujących plany finansowe, praktyków i wykładowców oraz ekspertów branżowych z zakresu energetyki i energii odnawialnej.

Zgodnie z moim wykształceniem i doświadczeniem praktycznym uważam, że nieuzasadniony zakup będzie działaniem na szkodę spółki. Budynek jest w fatalnym stanie, wymaga drogiego remontu a jego wyposażenie pochłonie dalsze wysokie koszty. Zyski z inwestycji są nieznane a porównanie do podobnych inwestycji wskazuje, że spowoduje ona straty, które będą musieli pokryć odbiorcy w cenach za ogrzewanie mieszkań, budynków oraz ogrzewanie cieplej wody lub konieczność pokrycia z strat z płaconych przez mieszkańców podatków. Oczywiście zakup ten, który spowoduje dalsze kilkakrotnie większe koszty oraz będzie rodzić odpowiedzialność finansową i karną Prezesa, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników - Burmistrza Miasta.

Dlatego też uważam, że należy uchronić miasto i jego mieszkańców przed tymi stratami.

W zał. Przykładowy spis treści projektu doradczego – biznes planu opracowanego przez czteroosobowy zespół, w którym byłem liderem projektu.

Spis treści