Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Hipokryzja Kacpra J.,

który

zapomniał, co napisał?

W czwartek [tj.27-04-2023] w miejskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa poprowadzona przez burmistrza miasta Kętrzyn…

 

Podczas konferencji został ogłoszony nowy zastępca burmistrza – Karol Lizurej…

 

 

Nominowanie nowego zastępcy burmistrza spotkało się z oburzeniem większości miejskich radnych.

 

...wyrażamy sprzeciw wobec tej kandydatury i przypominamy, że pan Karol Lizurej wspólnie z Burmistrzem Miasta Ryszardem Niedziółką są współodpowiedzialni za utratę w 2020 r. dofinansowania w wysokości 14,3 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych, które przeznaczone były na budowę ul. Górnej i ul. Ogrodowej w Kętrzynie.

 

Na stanowisko Zastępcy Burmistrza planuje się powołać osobę, która będąc Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Miasta wykazała brak profesjonalizmu i dopuściła się zaniedbań w wykonywaniu obowiązków, wyrządzając Miastu poważną szkodę, za co została ukarana dyscyplinarnie...

Cytaty pochodzą tekstu opublikowanego, w kwietniu 2023 r., na stronie internetowej

https://info-ketrzyn24.pl/ketrzyn-zmiany-na-stanowisku-zastepcy-burmistrza/

Ciąg dalszy nastąpi?

 

 

 

 

Spis treści