Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Skrót wypowiedzi radnej Zofii Waszkiewicz na sesji nadzwyczajnej. Link do pełnej wypowiedzi tutaj

(…) Mam świadomość, w jakiej sytuacji jest stan finansów naszego miasta. Mam też świadomość

zagrożenia brakiem pozytywnej opinii organu nadzorczego dla projektu budżetu,

na kolejny rok. Na ten stan rzeczy w dużej mierze wpłynęły decyzje poprzedniego włodarza. (…) Marzenia trzeba mieć. Tylko dziś z marzeń zostały nam do spłacenia kredyty. Gigantyczne raty. Drogie w utrzymaniu przedszkole. I wielki stadion w małym mieście. (…) Musimy to nawarzone piwo jednak wypić. (…) Wolą burmistrza było ich [podatków] niepodnoszenie. (…) Jest oczywiści drugie wyjście z tej sytuacji.

Likwidujemy dotacje na sport, kulturę łączymy jednostki, zwalniamy ludzi, ograniczamy wydatki oświatowe i inne finansowane z budżetu miasta.

Wymienione wydatki i tak są ograniczone do minimum przetrwania. My już jesteśmy pod ścianą. (…) Będę głosowała za [podniesieniem podatków]. By było jak najmniej pretensji od klubów sportowych, miłośników kultury, naszych mieszkańców narzekających na:

brak imprez sportowych, kulturalnych, na nieoczyszczane i nieukwiecone miasto, na zwolnienia, które czekają [pracowników]

w naszych jednostkach podległych miastu. (…)


PS Kilka pytań do pani radnej Waszkiewicz:

Z pani wypowiedzi wynika, że decyzje poprzedniego burmistrza wpłynęły na zły stan finansów miasta. Dlaczego pani, jako mieszkanka Kętrzyna, wcześniej nie protestowała przeciwko tym złym decyzjom?

Inni protestowali, pani nie. Dlaczego wcześniej nie protestował starosta Niedziółka? Bał się, czy nie wiedział, co ma powiedzieć?

Radna mówiła, że wolą burmistrza Niedziółki było niepodnoszenie podatków. Jeżeli burmistrz nie chciał podnosić podatków, to dlaczego Niedziółka skierował do rady miejskiej projekt uchwały o podniesieniu podatków?

Mówiła pani, że ma świadomość zagrożenia finansów, ograniczenia wydatków na oświatę, sport, kulturę, zwolnień pracowników…

Gdy burmistrz Niedziółka nie potrafi zarządzać finansami miasta, to:

dlaczego mamy czekać jeszcze trzy lata? Czy nie lepiej jest odwołać burmistrza w referendum? Już teraz? Póki nie jest za późno?

 

 

  

 

 

Spis treści