Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Czwarty rok

bez absolutorium

dla Książka i Nahornej

Głosowanie nad absolutorium dla członków zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie, zakończyło sie spektakularną porażką Książka i Nahornej.

W głosowaniu pisemnym, nad absolutorium dla Książka za 2022 rok, wzięło udział 165 osób. W ubiegłym roku w głosowaniu elektronicznym, za lata 2019-2021 za absolutorium dla Książka głosowało 164 osoby (w głosowaniu wzięło udział 744 osoby).

Gdyby wszyscy, głosujący za Książkiem w ubiegłym roku, przyszli i ponownie tak samo zagłosowali, to Książek wygrałby stosunkiem głosów 164 za, 1 przeciw.

Tymczasem Książek przegrał stosunkiem głosów 52 za, 98 przeciw (92 przeciw i 6 wstrzymujących się). Z ubiegłorocznych 164 głosów za absolutorium zostało mu tylko 52.

Dlaczego tak się stało?

W 2022 roku Książek nie zwołał walnego zgromadzenia w wymaganym terminie do końca czerwca, pomimo zniesienia zakazu zgromadzeń. Wykorzystał do tego naciągane opinie prawników wynajętych do "obrony prezesów spółdzielni". Potem dowiedział się o planowanej akcji zbierania podpisów, przez członków Spółdzielni, w celu zwołania walnego zgromadzenia. Zwołał je wtedy w taki sposób, aby członkowie spółdzielni mieli jak najmniej czasu na zgłaszanie swoich kandydatur do rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. 

Głosowanie nad absolutorium dla zarządu powinno odbywać się za każdy rok finansowy oddzielnie. Książek zdecydował, że dla niego będzie korzystniej, gdy głosowanie odbędzie sie razem za 3 lata. Jednak te głosowania zdecydowanie przegrał i nikt z członków zarządu nie dostał absolutorium.

W tym roku Książek bał się stacjonarnego walnego zgromadzenia, ponieważ wiedział, że zostanie odwołany, w związku z nieuzyskaniem absolutorium za lata 2019-2021. Naginając prawo, dotyczące stanu zagrożenia Covid-19, zwołał pisemne głosowanie przez walne zgromadzenie, bez możliwości dyskusji nad uchwałami i składania wniosków.

Sąd Okręgowy pisemne głosowanie wstrzymał w wyniku pozwu złożonego przez Stanisława Kulasa. Książek postanowienia Sądu nie odbierał pomimo tego, że Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko trzy razy powiadamiali Książka o jego bezprawnym działaniu. Takie pisemne informacje składali też w Kętrzynie dla notariusza sporządzającego protokół z pisemnego głosowania. W Reszlu ponowne pisemne informacje dla notariusza, w związku z ponownym nieodebraniem postanowienia Sądu i wystawieniem drugiego awizo, składali Anna Pawelec, Jarosław Żyła, Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko.

Książek liczył na niewiedzę członków spółdzielni i zamieszanie podczas głosowania. Jednak członkowie spółdzielni nie dali się zmanipulować. Zdecydowana większość ponownie nie udzieliła mu absolutorium. 

 

 

 

 

Spis treści