Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 12 radnych Rady Miejskiej w Kętrzynie

W związku z rezygnacją pana Macieja Wróbla ze stanowiska zastępcy burmistrza, burmistrz miasta pan Ryszard Niedziółka zamierza powołać na swojego zastępcę pana Karola Lizureja, dotychczasowego naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta. 

Niniejszym oświadczeniem wyrażamy sprzeciw wobec tej kandydatury i przypominamy, że pan Karol Lizurej wspólnie z burmistrzem miasta Ryszardem Niedziółką są współodpowiedzialni za utratę w 2020 r. dofinansowania w wysokości 14,3 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych, które przeznaczone były na budowę ul. Górnej i ul. Ogrodowej w Kętrzynie.

Na stanowisko zastępcy burmistrza planuje się powołać osobę, która będąc naczelnikiem Wydziału Rozwoju Miasta wykazała brak profesjonalizmu i dopuściła się zaniedbań w wykonywaniu obowiązków wyrządzając miastu poważną szkodę, za co została ukarana dyscyplinarnie i odwołana ze stanowiska naczelnika wydziału.

Ta nominacja będzie wyrazem degradacji wartości, które powinny obowiązywać w samorządzie terytorialnym, takich jak rzetelność, profesjonalizm i staranność w wykonywaniu zadań na rzecz społeczności Kętrzyna.

Wyrażamy pogląd, że tą nominacją burmistrz miasta Ryszard Niedziółka wyrazi pogardę i brak szacunku nie tylko dla nas, jako radnych Rady Miejskiej, ale przede wszystkim dla mieszkańców, którzy oczekują, że miastem  zarządzać  będą  osoby wykonujące  zadania  publiczne z zachowaniem  najwyższej  staranności, jak też wyróżniające się pozytywnym dorobkiem i osiągnięciami w rozwoju miasta.

Oświadczenie podpisali radni Rady Miejskiej w Kętrzynie:

Rafał Rypina, Wioletta Czech, Zbigniew Nowak, Władysław Zarecki, Marzena Gajek, Tomasz Komorowski, Czesław Ćwik, Roman Chodara, Helena Szymkiewicz, Edward Mitros, Ryszard Szymański, Jan Mickiewicz.

 

 

 

 

Spis treści