Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Czy nadzo.ruje?  Czy leniu.chuje?

Radny Zbigniew Nowak podczas 54 sesji rady miejskiej, w dniu 28 kwietnia 2022 roku przedstawił radnym i mieszkańcom Kętrzyna dane dotyczące wynagrodzenia członków rad nadzorczych w spółkach komunalnych:

Powiedział, że ostatnio, w dniu 31 marca 2022 roku, burmistrz Ryszard Niedziółka powołał Michała D. na członka rady nadzorczej w spółce KTBS. Pan D. to mieszkaniec Olsztyna, zajmujący się kulturą, związany politycznie z jedną z posłanek.

Radny Nowak zapytał burmistrza; dlaczego na członków Rad Nadzorczych nie powołuje mieszkańców naszego miasta, którzy posiadają uprawnienia, tylko sięga po osoby z układu politycznego.

Radny przypomniał burmistrzowi Niedziółce krytyczne słowa, które on sam wypowiedział w kampanii wyborczej, w 2018 roku, pod adresem swojego poprzednika, Hećmana:

 „Dla ludzi, którzy nie mają politycznych układów trudno znaleźć w Kętrzynie pracę”.

Radny Nowak zarzucił burmistrzowi, że teraz jest jeszcze gorzej niż poprzednio. W czasie burmistrzowania Niedziółki trzeba mieć powiązania personalne lub polityczne, aby dostać pracę w Kętrzynie.

KBC

Radny Zbigniew Nowak zwrócił uwagę, że rady odbywają różne ilości posiedzeń. Wynagrodzenia otrzymują co miesiąc. Jeżeli podzielimy roczne wynagrodzenie rady przez ilość członków rady i następnie przez ilość posiedzeń, to zobaczymy:

Ile 1 członek rady nadzorczej otrzymuje za jedno posiedzenie?

Te wynagrodzenia szokują wszystkich. Co mają powiedzieć pracownicy lub emeryci, którzy takie wynagrodzenie otrzymują za cały miesiąc?

Niedziółka na sesji tłumaczył się, że rady nie muszą odbywać posiedzeń co miesiąc.

Radny Nowak odpowiedział:

- Wynagrodzenie prawie wszyscy biorą takie same, czy jest, czy go nie ma. Gdy ja nie przyjdę na radę miejską, to tracę 10% wynagrodzenia. W radzie nadzorczej członkowie dostają pełne wynagrodzenie, chociaż ich nie ma.

PS

Kiedyś, za poprzedniego systemu polityczno-gospodarczego, wśród osób wynagradzanych dniówkowo, popularne było powiedzenie:

"Czy się stoi, czy się leży,

Dwa tysiące się należy"

To powiedzenie, dla członków rady nadzorczej, można zapisać tak:

"Czy nadzoruje, czy leniuchuje,

Kilka tysięcy mu przysługuje."

 

 

 

 

Spis treści