Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

 

Pytania do burmistrza miasta Ryszarda Niedziółki, częśc 4/4, wystosowane w związku zaproszeniem do składania pytań, zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie, https://www.facebook.com/miasto.ketrzyn


10. Kandydat na burmistrza – Ryszard Niedziółka mówił przed wyborami „Jestem stąd”. Obiecywał zatrudnienie dla mieszkańców. Obiecywał skończyć z kumoterstwem i nepotyzmem.

a) Dlaczego na wysoko płatnych stanowiskach, naczelników i prezesów, burmistrz zatrudnia mieszkańców obcych miast, o gorszych kwalifikacjach od mieszkańców Kętrzyna?

b) Dlaczego burmistrz zatrudnia członków swojego komitetu wyborczego, a pomija wykształconych fachowców?

c) W KTBS burmistrz zgodził się na zatrudnienie prezesa bez doświadczenia. Dlaczego burmistrz nie reaguje na zgłoszenia o szykanowaniu, przez prezesa, pracowników i członków związków zawodowych?

d) Czy to prawda, że Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w KTBS kontrolę i zgłosiła nieprawidłowości prezesa do Prokuratury?

e) Jeżeli tak to, kiedy odwoła pan dwóch członków rady nadzorczej odpowiedzialnych za tolerowanie szykanowania oraz wystąpi o odwołanie prezesa KTBS?

 

11. Mieszkańcy miasta rozpoczęli w 2020 r. zbieranie podpisów w sprawie odwołania burmistrza. Zbieranie podpisów zostało przerwane przez koronawirusa. 

a) Dlaczego mieszkańcy miasta nie mają do burmistrza zaufania?

b) Dlaczego burmistrz unika spotkań z mieszkańcami?

c) Co burmistrz chciał wyrazić odpowiadając „pomidor” na pytania mieszkańca?

d) Co burmistrz chciał wyrazić mówiąc „G… to mnie obchodzi” do członków spółdzielni mieszkaniowej „Pionier”?

 

12. Radni miejscy nie udzielili burmistrzowi wotum zaufania. Głosowanie w sprawie podatków oraz w sprawie budżetu pokazało, że burmistrz nie odzyskał zaufania radnych.

a) Dlaczego burmistrz nie odpowiada na pytania radnych miasta?

b) Dlaczego burmistrz nie zastosował się do stanowiska rady miejskiej w sprawie przedszkola?

c) Dlaczego radni miejscy nie mają do burmistrza zaufania?

 

Stanisław Kulas, mieszkaniec Kętrzyna

Wiceprezes Stowarzyszenia Mieszkańców

 

 

 

 

Spis treści