Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Mieszkaniec miasta wysłał zgłoszenie 

do udziału w sesji w trybie online.

Otrzymał odmowna odpowiedź z biura obsługi:

"Informuję, że XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie będzie zorganizowana w trybie hybrydowym.  W związku z powyższym dla mieszkańców chcących wziąć udział w obradach i zabrać głos wyznaczone w tym celu będzie specjalne pomieszczenie, Ratusz , pokój nr 9."

Napisał ponownie:

"W odpowiedzi na pani e-maila podnoszę, że tryb hybrydowy oznacza udział osobisty lub zdalny. Taki wybór mają radni i urzędnicy miejscy. Zmuszanie mieszkańców do udziału osobistego, to celowe narażanie ich na ryzyko zakażenia koronawirusem oraz uniemożliwianie ustawowego prawa mieszkańca do uczestniczenia w sesji. 
Pismo było skierowane do burmistrza i do rady miejskiej więc to od nich oczekuję odpowiedzi."
 
Tym razem odpisał burmistrz: 

Zdalny udział mieszkańców w sesjach jest powszechnie dostępny. Taką możliwość udostępnia również Starosta Powiatu Kętrzyńskiego.

 

Dlaczego burmistrz Niedziółka odmawia?

 

Boi się pytań mieszkańców w sprawie strat finansowych?

 

  

 

Spis treści