Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

- Radny pan Zbigniew Nowak w swoim wywiadzie powiedział, że w przypadku dzierżawy przedszkoli, konieczny jest przetarg. (…) Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Chrobrego 12, było ogłoszeniem „formalnym” bez wyjaśnienia jaka to nieruchomość i jaka działalność ma być tam prowadzona. Jeżeli jest wydane zarządzenie burmistrza o konieczności przetargu, to wydzierżawienie przedszkoli bez przetargu jest przekroczeniem uprawnień – powiedział 24 sierpnia, podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, mieszkaniec miasta Stanisław Kulas.

Przewodnicząca Komisji Wioletta Czech – Panie burmistrzu, proszę o odpowiedź.

Burmistrz Ryszard Niedziółka – Ja na takie pytania od dzisiaj będę odpowiadał „pomidor”. Nie będę się powtarzał.

Przewodnicząca Wioletta Czech – Czyli będą różne „pomidory” panie burmistrzu?

Te „pomidorowe” odpowiedzi burmistrza miały miejsce podczas rozpatrywania skargi mieszkańca Kętrzyna pana D. P. na burmistrza miasta Kętrzyn.

Pod koniec posiedzenia komisji, w punkcie „Informacje, zapytania i wolne wnioski” mieszkaniec miasta Stanisław Kulas zapytał:

– Kto będzie prowadził te dwa sporne przedszkola od 1 września? Czy jest już podpisana umowa?

Burmistrz Ryszard Niedziółka „Pomidor”.

Przewodnicząca Wioletta Czech – O!? A może pan burmistrz się przemoże? (…)

 

 

Spis treści