Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Czy Niedziółka

trzyma stanowisko prezesa

dla Asza N?

Podczas LXV Seji Rady Miejskiej w Kętrzynie radny Zbigniew Nowak zapytał burmistrza Niedziółkę:

- We wrześniu został odwołany z funkcji prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji pan prezes Robert Popławski. 

Do dzisiaj nie został powołany nowy prezes.

Przyglądam się temu i pytam: chce pan mieć nowego prezesa panie burmistrzu czy nie chce? 

Dlaczego wspólnik (czyli burmistrz Niedziółka) nie mobilizuje rady nadzorczej do ogłoszenia konkursu na stanowisko prezesa?

A przecież powinien być powołany nowy prezes, bo taka jest umowa Spółki.

Nie chciałbym takiej sytuacji, jako mieszkaniec, że „ktoś” nie chce powołać prezesa albo będzie ciągle zarządzał p.o. (pełniący obowiązki prezesa)..

Wiemy doskonale, że na rynku kętrzyńskim są prezesi, a „jeden” z nich niedługo nie będzie już prezesem.

Nie chciałbym, żeby to było tak, że czekamy na „niego”?

KBC

O kim mówił radny Zbigniew Nowak? 

Czy prezesem Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zostanie Asz N?

Asz N. był już prezesem innej miejskiej spółki. W czasie jego kadencji zlikwidowany został związek zawodowy. Po jego odejściu poprzedni burmistrz skierował sprawę do sądu za spowodowanie strat w spółce.

Asz N. został potem prezesem spółdzielni. W wyborach na burmistrza miasta Asz N. popierał Niedziółkę. 

Po wybraniu na burmistrza Niedziółka zgodził się na ugodę z Asz N. i wycofanie sprawy z sądu przez spółkę. Stratę ponad 100 000 zł pokryła spółka.

Za kadencji Asza N. w spółdzielni zlikwidowany został związek zawodowy. Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu 78% głosujących spółdzielców nie udzieliło mu absolutorium. Członkowie spółdzielni głosowali za odwołaniem Asza N. z funkcji prezesa.

Czy w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja jest związek zawodowy?

Czy też zostanie zlikwidowany?

 

 

 

 

Spis treści