Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

   Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, z Osiedla Piastowskiego, wystąpili 30 sierpnia 2015 r. do zarządu SM Pionier o usunięcie przyczyny zalewania mieszkań, po remoncie zleconym przez zarząd spółdzielni.

   Jakiż to był remont, gdy w jego wyniku mieszkania są zalewane podczas opadów deszczu? Jeżeli nie były zalewane przed remontem to; na czym polegał remont?

   Może Prezes Arkadiusz Książek wyjaśni spółdzielcom, kto remontował i sfuszerował oraz kto nadzorował i nie dopilnował?

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści