Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Interpelacja radnego Tomasza Komorowskiego

Tomasz Komorowski Radny Rady Miejskiej w Kętrzynie, podczas 50 sesji rady miejskiej, w dniu 24 lutego 2022 r., złożył interpelacją skierowaną do burmistrza Niedziółki:

"Na podstawie art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację dotyczącą spotkania z posłem Januszem Cichoniem w sprawie bieżącej oceny finansów publicznych z dnia 10 stycznia 2022 r.

Podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie zadałem burmistrzowi pytania dotyczące informacji, umieszczonej w sprawozdaniu z prac burmistrza, o udziale zastępcy burmistrza w spotkaniu z posłem. Zaznaczyłem, że radni powinni znać te informacje, aby móc ocenić prace burmistrza.

Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi od burmistrza. Przesłano mi natomiast do wiadomości pismo zastępcy burmistrza skierowanie do przewodniczącego rady [Dariusza Duczka].

W pierwszym akapicie zastępca [Wróbel] przywołuje cytaty o: „ciężarze niewiedzy”, „Ciszy” i „upokorzeniu”.

W drugim akapicie, że to spotkanie z posłem miało charakter otwarty.

W trzecim akapicie zastępca [Wróbel] poucza, że burmistrz miasta nie ma obowiązku relacjonowania, a on, jako zastępca [Wróbel] „nie specjalnie ma chęć to robić (pisownia oryginalna).

Zastępca zamiast rzeczowo odnieść się do zadanych pytań, czyli argumentum ad rem, odpowiada zarzutami natury osobistej, argumentum ad personam.

To płaski i wyświechtany wybieg cechujący tych ludzi, którzy nie potrafią sensownie i rzeczowo odpowiadać.

Zdaniem wielu mieszkańców odpowiedź zastępcy to marny tekst pisany przemądrzałym stylem.

Burmistrz i zastępca burmistrza pobierają wysokie wynagrodzenia za swoją pracę. Jeżeli burmistrz umieszcza w swoim sprawozdaniu z prac informację, to na żądanie radnego ma obowiązek ją uszczegółowić.

Zastępca [Wróbel] nie może się tłumaczyć, że „nie specjalnie mam chęć to robić”, ponieważ pobiera wynagrodzenie za wykonywanie swoich obowiązków.

Skoro zastępca burmistrza "nie specjalnie ma chęć to robić", to po co został powołany przez burmistrza na takie stanowisko? Mógł być przecież dalej dziennikarzem z ponad 20-letnim stażem.

Radny jest odpowiedzialny przed mieszkańcami miasta. Nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia, tylko dietę stanowiącą zwrot kosztów. Burmistrz, zastępca, przewodniczący rady miejskiej nie są przełożonymi radnego i nie mogą wydawać mu poleceń i pouczać, jak ma wykonywać swoje obowiązki.

Wnoszę, aby burmistrz miasta przypomniał swojemu zastępcy o jego obowiązkach oraz pouczył o konieczności unikania błędów w piśmie urzędowym i zachowaniu zasad etyki i kultury wypowiedzi.

W dalszym ciągu oczekuję na odpowiedź burmistrza miasta na pytania zadane na poprzedniej sesji.

W związku z powyższym proszę o informacje dotyczące spotkania z posłem Januszem Cichoniem w sprawie bieżącej oceny finansów publicznych z dnia 10 stycznia 2022 r., w której proszę zamieścić odpowiedzi na pytania:

Czy było to spotkanie, na które burmistrz został oficjalnie zaproszony?

- Co było przedmiotem tego spotkania?

- Które finanse publiczne były oceniane, państwa czy samorządu terytorialnego, czy inne?

- Jaka był wynik oceny finansów publicznych?

- Czy była to ocena naszych miejskich finansów publicznych?"

KBC

Niedziółka nie udzielił odpowiedzi radnemu. Niedziółka nie wie, co radnemu odpowiedzieć? Niedziółka nie umie napisać?

Odpowiedział zastępca Wróbel. Poskarżył się na ciężar niewiedzy i upokorzenie. Napisał: "nie specjalnie mam chęć to robić". Chwalił się, że 20 lat pracował, jako dziennikarz.

Więc dlaczego zrobił błąd pisząc "nie specjalnie", zamiast poprawnie "niespecjalnie"? Panie Wróbel, takie błędy czasami się zdarzają, ale nie człowiekowi, który był dziennikarzem. Radzimy korepetycje z języka polskiego, żeby się ponownie nie ośmieszyć.

PS

Na stronie BIP Miasta Kętrzyn nie ma zapytania radnego i pisma Wróbla do Duczka. Niedziółka i Wróbel obawiają się kompromitacji?

 

 

 

 

Spis treści