Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek do Kuratora Spółdzielni o zwołanie pierwszego posiedzenia rady nadzorczej

Członkowie prezydiów Częściowych Walnych Zgromadzeń członków SM Pionier w Kętrzynie, (odbytych w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022 r.) oraz członkowie wybrani do rady nadzorczej SM „Pionier” w Kętrzynie wystąpili, w dniu 14 lutego 2024 r., z wnioskiem do Kuratora Spółdzielni o zwołanie pierwszego posiedzenia rady nadzorczej, zgodnie z § 64 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, w celu ukonstytuowania się rady nadzorczej.

 

 

 

 

Spis treści