Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Gdzie  są  protokoły   Rady Biznesu?

RB-Cz.3

Rafał Rypina, Radny Rady Miejskiej w Kętrzynie złożył zapytanie do burmistrza Niedziółki, podczas sesji Rady Miejskiej, 30-12-2021r. 

W związku ze zgłoszonym przeze mnie pisemnie wnioskiem podczas XLV sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie w punkcie interpelacje i zapytania radnych, w którym wnosiłem o przesłanie na mój adres mailowy skanów wszystkich protokołów z Rady Biznesu przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn zwracam się z następującymi pytaniami:

1) Kiedy pan burmistrz [Niedziółka] zamierza odpowiedzieć na złożony w dniu 25.11.2021 r. wniosek?

2) Co jest przyczyną braku udzielenia odpowiedzi na wniosek w określonym przez Statut Miasta Kętrzyn terminie?

KBC

Tego zapytania nie ma na stronie BIP miasta Kętrzyn. Niedziółka nie przestrzega zasady jawności. Zapytanie opublikowaliśmy w tekście: Czy Niedziółka manipuluje Radą Biznesu? Cz.1

Niepełna odpowiedź Niedziółki na zapytania, jest w tekście: Czy Niedziółka manipuluje Radą Biznesu? Cz.2

 

Po pytaniach radnego Rafała Rypiny, o protokóły rady biznesu, burmistrz opublikował w BIP zarządzenie. 

Zarządzenie opublikował w dniu 15 grudnia 2021r., ale z datą o półtora roku wcześniejszą: 22 lipca 2020 r.

Burmistrz w zarządzeniu usunął zapis, że przewodniczący obrad Rady Biznesu zatwierdza protokół? 

Dziwne to i niespotykane. Kto będzie sporządzał protokół? Burmistrz? Przewodniczący obrad? Referent urzędu? Może pani sprzątająca pomieszczenie po obradach Rady Biznesu?

Kto sprawdzi, czy protokół oddaje przebieg obrad, skoro nikt protokółu nie zatwierdza? 

Gdzie to zarządzenie było wcześniej? W biurku, w szafie, w kieszeni, w koszu?

 

Czy członkowie rady biznesu wiedzieli wcześniej o postępowaniu burmistrza?

 

 

 

 

Spis treści