Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Ignorant prawniczy?

Kim jest ten osobnik?

Po wygranych przez członków Spółdzielni głosowaniach, podczas Walnego Zgromadzenia w 2022 r., niejaki Kacper J. rozpoczął „wybielanie prezesa Książka”, na zarobkowym portalu internetowym. Jednocześnie zaczął pomawiać tych mieszkańców, którzy występują w obronie członków spółdzielni.

W marcu 2023 r., Kacper J. napisał, że

Spółdzielcy po raz kolejny są nawoływani przez Stanisława K. do składania podpisów, aby zwołać Walne Zgromadzenie żeby odwołać zarząd SM „Pionier” w Kętrzynie. Jest to kolejna próba odwołania Zarządu, która nie ma żadnego umocowania prawnego.

Dokładnie mówi o tym Statut SM „Pionier” w Kętrzynie, który wskazuje, że Walne Zgromadzenie nie może odwołać, ani powołać nowego Zarządu Spółdzielni. Taką moc ma wyłącznie Rada Nadzorcza.

- Kacper J. to ignorant - powiedział Stanisław Kulas. Ignorant który nie zna przepisów prawa i Statutu Spółdzielni, ponieważ zgodnie art. 49. § 4. Prawa Spółdzielczego

Walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium niezależnie od tego, który organ stosownie do postanowień statutu wybiera członków zarządu.

Ten przepis został powtórzony w § 73 ust. 2 Statutu Spółdzielni

Członków zarządu wybiera i odwołuje rada nadzorcza. Ponadto walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Do odwołania w obu przypadkach wymagana jest większość 2/3 głosów osób obecnych i uprawnionych do głosowania.

- Kacper J. nie jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej, a rości sobie prawo do pouczania spółdzielców i nakazywania im, co mają robić ze swoją prywatną własnością.

- Książek nie uzyskał absolutorium za ostatnie 4 lata, a Kacper J pomawia i atakuje tych, którzy głosowali przeciwko absolutorium dla Książka.

PS

Kim jest Kacper J.?

To ten sam osobnik, o którym Tygodnik Kętrzyński pisał w artykułach:

 

Obrażał ludzi, nie płacił na dziecko... Pociotek Hećmana za kratami!

 

Kacper J. dłużej w kryminale

 

Dotkliwa kara dla Kacpra J. Musi zapłacić za pisanie kłamstw!

 

 

 

 

Spis treści