Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Jak ocenić wiarygodność

i użyteczność informacji?

Trudno jest czasami określić, czy przeczytana, wysłuchana lub obejrzana informacja jest wiarygodna?

Aby ocenić i wyciągnąć właściwe wnioski, konieczne jest zrozumienie różnic między faktami a opiniami. Fakty są ważniejsze od opinii, ponieważ fakty można udowodnić jako słuszne lub dokładne, podczas gdy opinia może również być słuszna, ale nie można jej udowodnić jako prawdziwej.

Definicja faktu

Faktem jest coś, co rzeczywiście miało miejsce lub o czym wiadomo, że istniało, co można potwierdzić za pomocą dowodów. Fakty są ściśle określone i mogą być mierzone, obserwowane i sprawdzane. Fakt odnosi się do czegoś, co sprawia, że stwierdzenia są prawdziwe i używane w związku z badaniami i analizami.

Faktem może być zdarzenie lub informacja, oparta na rzeczywistych zdarzeniach, które można sprawdzić poprzez weryfikację. Fakt to nic innego jak weryfikowalna prawda lub rzeczywistość poparta dowodami, statystykami, dokumentacją itp.

Definicja opinii

Termin „opinia” definiuje się jako osobisty pogląd lub osąd na dany temat, który może, ale nie musi być poparty faktami lub pozytywną wiedzą. Innymi słowy, opinia jest niejednoznacznym stwierdzeniem, używanym w sprawach subiektywnych, której nie można udowodnić jako prawdziwej lub fałszywej. 

Chodzi o to, co dana osoba myśli lub czuje o czymś lub o kimś. Dlatego nie jest to prawdziwa, ale stronnicza informacja.

Opinia jest pod silnym wpływem: uczuć, myśli, perspektywy, pragnień, postawy, doświadczeń, zrozumienia, przekonań i wartości, których nie można sprawdzić konkretnymi dowodami. Dlatego też, ze względu na różnice indywidualne, każda osoba ma również inne zdanie w danej sprawie.

 

 

Porównanie faktu i opinii

Fakty i opinie są często wypowiadane jednym tchem w celu osiągniecia określonego zachowania osób: przekonania innych o swojej racji, dyskredytacji przeciwników w dyskusji, uzyskania poparcia społecznego lub politycznego, osiągniecia korzyści materialnych…

Dlatego rozróżnienie faktów od opini ma ogromne znaczenie w ocenie wiarygodności informacji.

Podczas gdy: 

fakt odnosi się do czegoś prawdziwego popartego dowodami,

opinia jest tym, w co dana osoba wierzy lub myśli o czymś.

 

 

KBC

Opracowano na podstawie https://keydifferences.com/difference-between-fact-and-opinion.html

W następnym tekście: przykład mieszania faktów z opiniami, czyli... 

 

 

 

 

 

Spis treści