Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Sąd wpisał do KRS

kuratora  procesowego

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał, w dniu 22 lutego 2024 r., do rejestru KRS dla SM Pionier kuratora  procesowego. 

W tekście: 

Sąd ustanowił kuratora procesowego dla SM Pionier pisaliśmy o tym postanowieniu, które kolejny raz potwierdziło prawomocność Postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kętrzynie, z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Spółdzielnia ma dwóch kuratorów.

Kurator procesowy będzie zastępował Spółdzielnię, ws. pozwu złożonego przez Jarosława S., o unieważnienie 4 uchwał walnego zgromadzenia, (złożonym przez znajomego Książka i Niedziółki, w celu "utrzymania Książka na stanowisku prezesa"). 

Kurator Spółdzielni powinien, do dnia 22 stycznia 2024 r., zwołać pierwsze posiedzenie rady nadzorczej.

Tej czynności nie podjął, więc członkowie Spółdzielni złożyli: 

Wniosek do Kuratora Spółdzielni o zwołanie pierwszego posiedzenia rady nadzorczej.

Wniosek o wstrzymanie działań Kuratora niezgodnych ze Statutem.

Drugi Wniosek Przewodniczących i Sekretarzy Walnych Zgromadzeń SM do Kuratora Spółdzielni o zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczejoraz:

Wniosek do Sądu rejestrowego KRS o zmianę kuratora, a następnie:

Pismo procesowe ws. kuratora SM Pionier do Sądu Okręgowego w Olsztynie, w którym napisali:

Działanie kuratora nie daje gwarancji przestrzegania przepisów prawa

i należytego wywiązywania się z podstawowych obowiązków,

a jego postępowanie wskazuje na brak wiedzy prawniczej w zakresie Prawa spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu Spółdzielni, co zostało wykazane w załączonym wniosku.

W szczególności kurator nie przestrzega Postanowienia Sądu Okręgowego z 11 kwietnia 2023 r., czyli nie działa zgodnie z prawem.  

PS

Zdania podkreślone zawierają linki do poprzednich tekstów, opisujących aktualną sytuację prawną.

 

 

 

 

 

Spis treści