Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Sąd ponownie odrzuca wniosek o ustanowienie kuratora dla Spółdzielni

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu, w dniu 2023-11-14, na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIONIER" W KĘTRZYNIE o ustanowienie kuratora w przedmiocie skargi wnioskodawcy na postanowienie Referendarza sądowego z dnia 2023-10-19 sygn. akt VIII Ns. Rej. KRS 10766/23/057

postanawia: odrzucić wniosek.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 199 §1 pkt 3 Kpc w zw. z art. 13 §2 Kpc wniosek podlega odrzuceniu jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli wnioskodawca nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem (wnioskodawcą w tym wypadku) zachodzą braki uniemożlwiające jej działanie.

Sytuacja taka ma miejsce w przedmiotowej sprawie, na co zwrócono już uwagę we wniosku. Zważyć trzeba, że pełn. Wnioskodawcy, w zasadzie osoba występująca w tym charakterze, popada w oczywistą sprzeczność. We wniosku wskazuje wszak, że w składzie organu zachodzą braki uniemożlwiające działanie spółdzielni, że nie może być ona reprezentowana, a jednocześnie składa wniosek w imieniu tej spółdzielni.

Oczywistym dla pełnomocnika zawodowego być powinno, że jeżeli sytuacja taka ma miejsce, to nie może on składać wniosków, czy też występować z powództwem, w oparciu o wcześniejsze pełnomocnictwo, udzielone w czasie gdy w składzie organu uprawnionego do reprezentacji, nie zachodziły braki uniemożlwiające jego działanie.

Prowadziłoby to wszak do paradoksu, że pomimo braków w składzie organu lub całkowitego braku członków organu, czyli sytuacji o jakiej mowa w art. 199 §1 pkt 3 Kpc, pełnomocnik procesowy miałby dalej działać, czyli de facto nigdy nie doszłoby do sytuacji uzasadniającej odrzucenie pozwu/wniosku.

Zgodnie ze statutem, zarząd spółdzielni jest trzyosobowy, w momencie składania wniosku był dwuosobowy, a obecnie już jednoosobowy. Jest to tzw. zarząd kadłubowy, który nie jest w ogóle organem osoby prawej.

Notabene samo złożenie wniosku przez spółdzielnię o ustanowienie kuratora z powołaniem się na przesłanki z art. 42 KC stanowi swego rodzaju absurd, gdyż spełnienie przesłanek określonych w art. 42 KC oznacza brak zdolności procesowej wnioskodawcy.

Uwzględniając powyższe, wniosek należało odrzucić na podstawie art. 199 §1 pkt 3 Kpc.

Sędzia Tomasz Bulkowski

Sąd KRS wykazał absurdalnośc wniosku złożonego przez byłego prezesa Książka, za pośrednictwem jego pełnomocnika. Książek twierdził, że ma wykształcenie prawnicze. Czy błędy w sporządzaniu wniosków o ustanowienie kuratora wynikały z braków wiedzy prawniczej?

A może były to celowe działania? W poprzednich wnioskach Spółdzielni znalazłem błędy, a przedstawiane przeze mnie dokumenty i argumenty Sąd KRS uznawał.

Stanisław Kulas

KBC

O błędach w sporządzaniu wniosków przez Książka (pełnomocnika) pisalismy w tekstach:

Sąd oddala wniosek Książka o ustanowienie kuratora

Wniosek o ustanowienie kuratora dla spółdzielni

Dlaczego Książek chciał wykreślić Powroźnika?

 

 

 

 

Spis treści