Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kętrzyn Bez Cenzury

W dniu 23.04.19 zwróciłem się pisemnie do redakcji Tygodnika Kętrzyńskiego o opublikowanie, w najbliższym numerze, mojego oświadczenia, które odczytałem na ostatniej sesji Rady Miejskiej, w dniu 18 kwietnia 2019 r. Ponieważ oświadczenie nie zostało opublikowane w TK z dnia 26 kwietnia, proszę niniejszym o jego opublikowanie.

Dziękuję i pozdrawiam,

Zbigniew Nowak

 

OŚWIADCZENIE

   W ostatnich tygodniach doszło w Gminie Miejskiej Kętrzyn do kilku zmian na kierowniczych stanowiskach  zarówno w Urzędzie Miasta, jak i jednostkach organizacyjnych miasta. Największy mój sprzeciw budzi nominowanie ludzi spoza Kętrzyna, którzy objęli stanowiska nie w drodze konkursu, ale  po tzw. uważaniu, a związani  politycznie z ugrupowaniem Aktywny Samorząd.  Przykładem są tu stanowiska Wiceburmistrza, Skarbnika Miasta, Dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury, kadrowej w Urzędzie Miasta a ostatnio Prezesa Spółki „Komec”.

   Oświadczeniem tym wyrażam protest przeciwko takiej polityce kadrowej, realizowanej przez Burmistrza Kętrzyna, który daje sygnał, że w Kętrzynie nie ma osób godnych sprawowania takich funkcji. Te nominacje pokazują, że Kętrzyniacy, jeżeli nie mają politycznych powiązań z ugrupowaniem burmistrza, nie mogą liczyć na kierownicze stanowiska w samorządzie. Oświadczeniem tym przypominam burmistrzowi, że jego wielotysięczne uposażenie pochodzi z podatków mieszkańców Kętrzyna, a nie Olsztyna, Lidzbarka czy Reszla, a podatek z PIT od tych osób nie zasila budżetu naszego miasta, a budżet Olsztyna, Lidzbarka i Reszla. Przypominam także słowa burmistrza Ryszarda Niedziółki z okresu kampanii wyborczej do samorządu w 2018 r., którymi epatował mieszkańców.

   W swoim oświadczeniu z czerwca 2018 r. Ryszard Niedziółka powiedział: cyt.”Kętrzyn się wyludnia, młodzi ludzie stąd uciekają, a samorząd nie robi nic, by ten trend zatrzymać.  Coraz częściej słyszę od mieszkańców o upolitycznieniu miasta. Narzekają, że kompetentne osoby nie mogą znaleźć pracy w instytucjach podległych burmistrzowi tylko dlatego, że nie są politycznie umocowani. Nie chcę takiego Kętrzyna. Natomiast w wywiadzie dla TK pt. „Trzeba nowej siły i nowych wyzwań” pan Ryszard Niedziółka powiedział: „Nie przewiduję też czystek personalnych w urzędzie czy miejskich spółkach. W magistracie pracuje wielu fachowców i mam nadzieję, że pod moim kierownictwem będą pracować jeszcze lepiej. To powinno odwrócić zły trend wyludniania się miasta”. Zaś w liście skierowanym do mieszkańców miasta pisał: cyt.”Zadbam o nowe miejsca pracy, które spowodują większy dochód z podatków. Dzięki temu miasto będzie stać na więcej”.

 

Zbigniew Nowak

Radny Rady Miejskiej w Kętrzynie

 

Od redakcji. 

Na prośbę radnego publikujemy jego pismo, odczytane na sesji Rady Miejskiej. Co odpowie radnemu burmistrz? Czy ustosunkuje się do tych zarzutów czy raczej, jak zwykle, "schowa głowę w piasek" i będzie mówił nie na temat? Napiszemy o tym wkrótce.

Spis treści