Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Pan Krzysztof Głusiec, mieszkaniec Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, zwrócił się w dniu 11 września 2017 r. do Zarządu Spółdzielni o  wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargów: TI/1-6/17 z dnia 24.01.2017 r. i TI/1-24/17 z dnia 28.02.2017r. Zapytał także:

Proszę podać, kto imiennie z pracowników – członków   Zarządu odpowiada za  spełnienie warunków przetargu budynku Królowej Bony 4. Kto był inspektorem nadzoru?

Proszę podać numer faktury i kwotę, jaką zapłacił wykonawca za zużytą wodę i prąd z budynku Królowej Bony 4. 

Proszę podać, jaką sumą odsetek  został obciążony wykonawca za nie dotrzymanie terminu  zakończenia prac, który według ogłoszenia przetargu przypadał 30 czerwca 2017 r.

Spółdzielnia odpisała w dniu 20 września:

 

My pytamy prezesa spółdzielni Arkadiusza Książka, dlaczego wykonanie ksero w spółdzielni kosztuje aż 61 groszy za stronę, podczas gdy w punktach usługowych kosztuje tylko 20 groszy?  W spółdzielni kosztuje 3 razy drożej? Panie prezesie, pozostałe opłaty też pan tak kalkuluje?

Czy w spółdzielni za wszystko płacimy drożej?

Pytamy też, dlaczego fakturę za zużycie prądu wystawił pan prezes dopiero 20 września? Czy dlatego, że wcześniej 11 września z tym pytaniem zwrócił się mieszkaniec budynku? 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści