Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Głusiec, członek Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie z osiedla Piastowskiego wystąpił w dniu 11 września 2017 r. z pismem:

Na podstawie obowiązującego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "PlONlER" w Kętrzynie („§ 99 pkt.1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który winien być sporządzony w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia, protokół podpisują przewodniczący i sekretarz każdej części Walnego Zgromadzenia.")

żądam uzupełnienia protokołu zamieszczonego na stronie internetowej spółdzielni: http://smpionier.pl/wp-content/uploads/2016/06/Protok%C3%B3%C5%82-z-Cz%C4%99%C5%9Bciowego-Walnego-Zgromadzenia-os.-Pistowskiego-2017.06.05.pdf  

o pełne wystąpienie Pana Arkadiusza Ksiązka pełniącego funkcję Prezesa Spółdzielni. (powtarzanego na każdej części Walnego), oraz listu odczytywanego przez poszczególnych Przewodniczących częściowych Walnych w imieniu nieobecnego kandydata.

Jednocześnie proszę o umieszczenie wypowiedzi uczestników dyskusji, oraz podanie wszystkich wyników głosowań.

 

Czy protokóły zostaną uzupełnione, czy jak zwykle władze spółdzielni będą ukrywać informacje?

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści