Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Mieszkaniec Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie upomniał się o prawa członków i skierował, 2 lutego 2018 r., pismo do Zarządu Spółdzielni i do Rady Nadzorczej Spółdzielni: 

 

"W związku z ogłoszonym w dniu 29-01-2018 r. przetargiem nr TI/1-2/18 z dnia 24.01.2018 r. przypominam, że:

A).  30 października 2017 r., pismem datowanym na 27-10-2017 r., mieszkańcy budynku złożyli wnioski dotyczące wykonania prac remontowych w naszym budynku.

1. Zamontowanie w łazienkach naszych mieszkań grzejników z opomiarowaniem.

2. Dostosowanie w mieszkaniach budynku systemu grzewczego do nowych warunków, które wystąpiły po ociepleniu budynku, poprzez zmniejszenie mocy grzejników i zmiany wielkości strumienia czynnika grzewczego.

3. Remont klatek schodowych i wejścia do piwnic w technologii uzgodnionej z mieszkańcami poszczególnych klatek.

4. Montaż przybudówek, przed wejściem do klatek schodowych tzw. wiatrołapów, wykonach z tanich i lekkich konstrukcji.

B).  Po spotkaniach, w sprawie planu remontów w zasobach spółdzielni w 2018 r., pismem datowanym na 08-01-2018 r., mieszkańcy budynku złożyli 11-01-2018 r. żądanie zmiany planu remontów w części dotyczącej remontów w naszym budynku:

1. Zamontowania w łazienkach naszych mieszkań grzejników z opomiarowaniem tak, aby sposób rozliczania energii cieplnej był zgodny z artykułem 45a ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. i zapewniał energooszczędne ogrzewanie (art. 45a ust. 9 pkt 1, lit. a). Wstawienie zaworów w pionie grzejników rurowych w łazienkach to działanie pozorne, które obniżyło komfort cieplny naszych łazienek i nie daje nam możliwości regulacji temperatury. W razie dalszego nieuwzględniania przepisów ustawy Prawo energetyczne sprawę skierujemy do organów kontrolujących i egzekwujących przestrzegania ustawy.

2. Dostosowanie w mieszkaniach budynku systemu grzewczego do nowych warunków, które wystąpiły po ociepleniu budynku, poprzez zmniejszenie mocy grzejników i zmiany wielkości strumienia czynnika grzewczego tak, aby umożliwić zachowanie prawidłowych warunków eksploatacji budynku i lokali w zakresie temperatury i wentylacji, określonych w przepisach prawa energetycznego (art. 45a ust. 9 pkt 1, lit. b).

3. Remont klatek schodowych i wejścia do piwnic w zakresie i technologii uzgodnionej z mieszkańcami poszczególnych klatek. Część prac ujętych w planie jest zbędna. W drzwiach wejściowych należy wymienić uszczelki a nie całe drzwi! Zabudowa wejścia do piwnic wymaga konsultacji z mieszkańcami ponieważ utrudni ona wejście do piwnic i zwiększy koszty. Te pieniądze powinny być przeznaczone na zamontowanie w łazienkach grzejników z opomiarowaniem.

4. Montaż przybudówek, przed wejściem do klatek schodowych tzw. wiatrołapów, wykonach z tanich i lekkich konstrukcji w technologii uzgodnionej z mieszkańcami poszczególnych klatek.

C).  Podczas spotkania, mieszkańców budynku przy ul. Różanej 11, z zarządem spółdzielni w dniu 16-01-2018 r., mieszkańcy budynku podtrzymali swoje żądania.

W imieniu mieszkańców ponownie żądam:

- weryfikacji przetargu zgodnie z naszymi pisemnymi wystąpieniami,

- prawa do uczestnictwa w komisji przetargowej,

- prawa do kontroli kosztów i jakości wykonywanych prac remontowych.

Przypominam że, remonty są finansowane z pieniędzy wpłacanych przez mieszkańców na ich fundusz remontowy, który jest zgodnie z przepisami oddzielnie ewidencjonowany i rozliczany.

 

 

O żądaniach mieszkańców pisaliśmy wcześniej w artykule: "Spółdzielcy żądają kontroli kosztów remontów"

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

 

Spis treści