Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Żądamy upublicznienia 

przebiegu spotkania !

Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko, członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie wybrani do rady nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu we wrześniu 2023 r. wystąpili, w dniu 12 czerwca 2023 r., o godzinie 12:30, z żądaniem do: Anety Nahornej i Arkadiusza Książka, członków zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie: 

 W dniu 24 maja 2023 r., podczas składania przez nas wniosku o niezwłoczne zwołanie w trybie stacjonarnym Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, prezes Książek nie odpowiedział na nasze pytanie: „Kiedy będzie walne zgromadzenie?" 

 Książek oświadczył, że odpowie nam dopiero 29 maja, o godz. 13:00. 

 W związku z nieprawdziwymi informacjami rozgłaszanymi publicznie przez członków zarządu SM „Pionier” w Kętrzynie: Anetę Nahorną i Arkadiusza Książek o przebiegu spotkania, które odbyło się w dniu 29 maja 2023 r., a trwało 1 godzinę i 20 minut, żądamy upublicznienia pełnej treści przebiegu spotkania rejestrowanego przez pracownika spółdzielni. 

 Ponieważ zachowanie członków zarządu było niegodne pełnionych przez nich funkcji, ważne jest aby wszyscy mieszkańcy, którzy zapoznali się w przestrzeni publicznej z przeinaczonymi informacjami, mogli poznać pełny i prawdziwy przebieg spotkania. 

 Wyrażamy zgodę na podanie naszych imion i nazwisk, jako członków SM „Pionier” wybranych do rady nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu we wrześniu 2022 r. 

Czy Książek i Nahorna opublikują przebieg spotkania rejestrowanego przez pracownika Spółdzielni?

Czy ujawnią, że unikają odpowiedzi i obrażają członków Spółdzielni?

Czy ujawnią jak manipulują informacjami wobec członków Spółdzielni, którzy przyszli stanowczo zażądać stacjonarnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego w dużych pomieszczeniach, tak aby wszyscy spółdzielcy mogli przyjść, zadawać pytania i otrzymać odpowiedzi?

 

Sprawdzimy, czy Książkowi i Nahornej

wystarczy odwagi?

 

Na bezpośrednie spotkanie z członkami Spółdzielni

podczas Walnych Zgromadzeń w 2023 r.

odwagi im zabrakło.

PS

Książka i Nahornej w pracy, o godzinie 12;30, już nie było. Podobno wyjechali. Dokąd? Nie wiadomo. Czy wrócą? Nie wiadomo. Nie było ich też od rana do godziny 7:55, o czym pisaliśmy w tekście: Dlaczego Nahornej i Książka nie było rano w pracy? 

 

 

 

 

Spis treści