Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy informację Zarządu 

Stowarzyszenia Mieszkańców

„Mieszkam – Płacę – Wymagam”

w Kętrzynie

W tym roku Zarząd Spółdzielni nie wywiesił, w budynkach spółdzielczych projektów uchwał wniosków członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie. Tych wniosków, zgłoszonych przez członków spółdzielni, które będziemy głosować na Walnych Zgromadzeniach od 27 do 31 maja 2019 r.

Stowarzyszenie Mieszkańców przedstawia te wnioski członkom spółdzielni. Zarząd i rada nadzorcza utrudniają nam dostęp do informacji. Wiemy, że nie każdy ma możliwość przyjść lub przyjechać w godzinach pracy do spółdzielni, czytać wnioski lub je przepisywać. Nie każdy z naszych członków ma Internet, aby je tam przeczytać i wydrukować. My te wnioski udistępniamy, aby każdy z członków spółdzielni mógł się w spokoju nad nimi zastanowić. Aby mógł podjąć decyzję, ile i za co chce płacić. Wnioski zostały opracowane i podpisane przez mieszkańców spółdzielni.

Od redakcji KBC: Każdy członek spółdzielni mieszkaniowej ma wybór; przyjść na Walne Zebranie i zagłosować za zmniejszeniem opłat, potrzebnymi remontami i statutem w interesie przestrzegania praw mieszkańców lub zostać w domu i więcej za to wszystko płacić. 

 

 

 

Spis treści