Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Pan radny Zbigniew Nowak zapytał nas: czy czytaliśmy wyroki sądów? - mówił radny Krystian Abramowicz na 37 sesji nadzwyczajnej ws nieuzasadnionych roszczeń byłych właścicieli przedszkoli.

- Ja się spróbuję zapytać radnych: czy nawet gdyby przeczytali te wyroki, czy umiemy wyciągnąć tak dalece idące wnioski, żeby wiedzieć to, jakie kroki podjąć? (...)

Radny Zbigniew Nowak: - Przeczytanie wyroków sądowych podnosi świadomość. Oczywiście, można nic nie przeczytać i podjąć stanowisko. Rozmywa się [tym stanowiskiem] odpowiedzialność na 21 radnych. Lecz w przypadku tego stanowiska tylko burmistrz jest obciążony [odpowiedzialnością]. (…) Za szybko [został zwołana] ta sesja nadzwyczajna. Spotkało się kilkunastu radnych w czwartek. W piątek leci [zawiadomienie o] sesji. To trzeba [dokładnie] przeanalizować.

Radny Krystian Abramowicz: - Ja nie czuję się na siłach aby podejmować próbę przeczytania tego wyroku. Mimo wszystko nie wyciągnął bym odpowiednich wniosków. (…) Ja osobiście nawet gdybym przeczytał 10 wyroków, to mówię to jawnie, że nie umiałbym wyciągnąć tak dalece idących wniosków jak przygotowany do tego mecenas.

 

KBC

Jeżeli radny nie czytał wyroków, to nie wie nad czym ma głosować. Powinien wstrzymać się od głosowania?

Jeżeli radny czytał wyroki, ale ich nie rozumie, to powinien wstrzymać się od głosowania?

Radny Abramowicz, nie czytał wyroków. Powiedział, że gdyby czytał, to i tak ich nie zrozumie. Głosował „za”.

Jeżeli radny ma problemy "czytania ze zrozumieniem", to dlaczego wypowiada się w tej sprawie na sesji? Dlaczego głosuje nad sprawą, której nie zna? Dlaczego nie chce przeczytać wyroków, aby ją poznać i zrozumieć?

Radny Abramowicz mówił o odszkodowaniach. Odszkodowanie jest należne wtedy, gdy wystąpi szkoda. Sąd pierwszej instancji w swoim wyroku uzasadniał:

Nieuzyskanej części dotacji nie można utożsamiać z utraconą przez właściciela przedszkola niepublicznego korzyścią, ponieważ finalnym beneficjentem dotacji było nie przedszkole niepubliczne, lecz wychowankowie przedszkola – korzystający ze świadczeń edukacyjno-wychowawczych, które powinny być finansowane m.in. z dotacji”

PS

O sprawie nieuzasadnionych roszczeń pisaliśmy wcześniej:

Ciąg dalszy nastąpi...

 

 

 

 

Spis treści