Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Pani Henryka Szturo chciała przemówić do radnych na początku sesji powiatowej 17 sierpnia. Wnioskował o udzielenie jej głosu radny Andrzej Sobczak. Przewodniczący rady nie dopuścił do jej wypowiedzi twierdząc, że jej ogólna i nie jest tematem uchwał. Po kilkudziesięciu minutach Radny Sobczak ponowił wniosek. Przewodniczący rady dopuścił wypowiedź mieszkanki, ale po dwóch zdaniach przerwał jej i stwierdził, że dokończy ją dopiero na koniec sesji w sprawach różnych. Przed końcem sesji rozpoczęła swoje wystąpienie. W połowie tego wystąpienia przewodniczący rady próbował znowu przerywać, ale tym razem nie dał rady. Mieszkanka wyraźnie powiedziała radnym:

"Widać, że tej sali jedenastu radnych dyktuje w jakich warunkach mają żyć mieszkańcy naszego powiatu. Jedenastu radnych dyktuje, czy szpital dostanie nowe wyposażenie i czy będzie remontowany. Dyktuje w jakich warunkach będą leczeni ludzie. Dyktuje również, czy będą remontowane drogi, czy też jak do tej pory będziemy wpadać w dziury i niszczyć samochody.

Ale to nie wasza jedenastka to dyktuje.

Czy dyktuje to wam, nieobecny na tej Sali, Powiatowy Prezes Partii – Burmistrz Kętrzyna Hećman? Ten sam, który doprowadził do tego, że Kętrzyn jest jednym z najgorszych miast, którym grozi zapaść społeczno-gospodarcza?

Jest was jedenastu. Macie większość. Historia uczy, że większość pod wpływem złego człowieka potrafi czynić wielkie zło sobie i innym. W 1903 roku na kongresie Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji w Londynie Lenin doprowadził do jej  rozbicia na dwie części, większą i mniejszą. Podobnie jak w radzie powiatu, jedenastu i ośmiu. Lenin nazwał większą część – bolszewicy, czyli mający większość a mniejszą część mieńszewicy, czyli mający mniejszość.

Czy wasza jedenastka, mająca większość, to naśladowcy bolszewików a Wasz nieobecny tutaj przywódca to naśladowca Lenina? Czy chcecie doprowadzić powiat kętrzyński do takiego stanu do jakiego Burmistrz Hećman doprowadził miasto Kętrzyn?

Patrzę na Was i widać, że jesteście normalnymi ludźmi. Jeżeli tak, to dlaczego zabraniacie dofinansować szpital? Dlaczego nie chcecie remontów dróg? Dlaczego krzywdzicie mieszkańców powiatu?

Dlaczego nas krzywdzicie?

To odważna wypowiedź. Czy radni powinni jej wysłuchać przed podjęciem uchwał? Czy wtedy decyzje "jedenastki" i uchwały rady  byłyby lepsze dla społeczności powiatu? Milczenie radnych, po wypowiedzi Pani Henryki Szturo, było bardzo wymowne.

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

 

Spis treści